CHỦ ĐỀ:

"Giải pháp Bảo vệ Thực vật Tiên tiến cho Nông nghiệp bền vững"

(Từ ngày 2 đến 3 tháng 8 năm 2024, Trường Đại học Cần Thơ)

 

Nhằm chia sẻ và phổ biến kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, Hội Khoa học Kỹ thuật Bảo vệ Thực vật Việt Nam phối hợp cùng Trường Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội nghị Khoa học Bảo vệ Thực vật Quốc gia với chủ đề: "Giải Pháp Bảo Vệ Thực Vật Tiên Tiến cho Nông Nghiệp Bền Vững". Báo cáo của Hội nghị sẽ tập trung vào các nội dung gồm:

- Kỹ thuật chẩn đoán, tầm soát và xác định tác nhân gây hại cây trồng.

- Đặc điểm sinh học, sinh thái và khả năng gây hại của dịch hại cây trồng.

- Giải pháp bảo vệ thực vật thân thiện với môi trường.

- Giống cây trồng chống chịu sâu bệnh hại và điều kiện khắc nghiệt của môi trường.

- Tính kháng thuốc và giải pháp quản lý tính kháng thuốc bảo vệ thực vật của dịch hại cây trồng.

- Giải pháp bảo vệ thực vật trong quản lý dịch hại sau thu hoạch.

* Các mốc thời gian 

  • Thời gian đăng ký tham dự từ ngày thông báo đến ngày 25/7/2024.
  • Thời gian gởi tóm tắt (abstract) đến hết ngày 30/5/2024.
  • Thời gian gởi bản toàn văn (fulltext) đến hết ngày 30/6/2024.
  • Thời gian Ban tổ chức công bố báo cáo oral và poster: 10/7/2024.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ địa chỉ: http://NCPP2024.ctu.edu.vn

 

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email