Trường Nông nghiệp
 

KHOA BẢO VỆ THỰC VẬT

 
Thông tin Seminar chi tiết: 
1. Tên Seminar 1:  Sử dụng dịch trích thực vật ngăn ngừa mầm bệnh hại lúa (vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae, nấm cháy lá lúa Pyricularia oryzae).
Báo cáo viên: TS. Nguyễn Chí Cương
Thời gian: 14:00 ngày 19/05/2022
Địa điểm: Hội trường 007KNN

2.Tên Seminar 2: Bọ cuốn lá, Apoderus notatus (Coleoptera: Attelabidae) dịch hại mới trên một số loại cây ăn trái tại ĐBSCL

Báo cáo viên: TS. Châu Nguyễn Quốc Khánh
Thời gian: 15 giờ ngày 19/5/2022
Địa điểm: Hội trường 007KNN 
 

 

 

Số lượt truy cập

14734208
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
8728
58715
519156
2024-02-29

Khoa Bảo vệ Thực Vật

Địa chỉ: Dãy C (Phòng C101 - C110) - Trường Nông nghiệp

Khu 2 Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Điện thoại: 02923 872 064