Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
The Animal Husbandry and Veterinary Medicine Sector celebrated Teachers' Day on November 20th (November 17th, 2018)
The Animal Husbandry and Veterinary Medicine class (Course 29) marks the 10th graduation anniversary (2008-2018).
The landscape of the College of Agriculture, Can Tho University
Delegation of Faculty of Animal Sciences attended an International Conference in Laos (December 17-19th, 2018)
Memorandum of Understanding signing ceremony between Can Tho University and C.P. Vietnam Livestock Corporation
Staff of the Faculty of Animal Sciences, College of Agriculture
Labour Union Congress (term 2023-2028)
Prof.Dr. Juan J. Loor (University of Illinois, USA) visited the Faculty of Animal Sciences (June 5th, 2023)

 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU (DỰ ÁN ODA)

 

Tên đề tài: Improve animal production systems for higher quality and safety of products (A9) 

Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Nguyễn Văn Thu

Thời gian thực hiện: 11/2018-10/2021

 

Tên đề tài: Ứng dụng công nghệ di truyền và chọn giống trên các giống gia súc, gia cầm mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích nghi đối với biến đổi khí hậu và stress môi trường (Application of genetic and breeding technologies for new livestock varieties with improved quality and adaptability to climate changes and other environmental stresses (A4)

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Khang

Thời gian thực hiện: 2018-2021

 

Tên đề tài: Molecular studies for detection and identification of animal diseases in Mekong Delta Region (A10)

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ

Thời gian thực hiện: 2018-2021

 

Tên đề tài: Developing semi-intensive and disease controlled duck farming models (Model 3)

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ

Thời gian thực hiện: 2022-2025

 

Tên đề tài: Collection, evaluation and development of native animal breeds (A3)

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đỗ Võ Anh Khoa

Thời gian thực hiện: 01/2018-2020

Xem tiếp...

 

KHOA CHĂN NUÔI

Trường Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Email: das@ctu.edu.vn; Điện thoại: 0292 3872 081; Fax: 0292 3830814

 

FACULTY OF ANIMAL SCIENCES (FAS)

College of Agriculture, Can Tho University

Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam

Email: das@ctu.edu.vn; Tel: +84 292 3872081; Fax: +84 292 3830814