Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
The Animal Husbandry and Veterinary Medicine Sector celebrated Teachers' Day on November 20th (November 17th, 2018)
The Animal Husbandry and Veterinary Medicine class (Course 29) marks the 10th graduation anniversary (2008-2018).
The landscape of the College of Agriculture, Can Tho University
Delegation of Faculty of Animal Sciences attended an International Conference in Laos (December 17-19th, 2018)
Memorandum of Understanding signing ceremony between Can Tho University and C.P. Vietnam Livestock Corporation
Staff of the Faculty of Animal Sciences, College of Agriculture
Labour Union Congress (term 2023-2028)
Prof.Dr. Juan J. Loor (University of Illinois, USA) visited the Faculty of Animal Sciences (June 5th, 2023)

 

 

  • Tên ngành: Chăn nuôi (Animal Science)
  • Mã ngành: 8620105
  • Ngành đại học phù hợp: Chăn nuôi 
  • Ngành đại học phù hợp (có học bổ sung kiến thức trước khi dự thi): Thú y, Nông học, Sư phạm sinh học, Công nghệ sinh học, Sinh học ứng dụng
  • Thời gian đào tạo: 2 năm
  • Đơn vị quản lý: Khoa Chăn nuôi, Trường Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Chăn nuôi được ban hành theo quyết định số 889/QĐ-ĐHCT ngày 31/3/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ (áp dụng từ Khóa 2022). Theo đó, chương trình đào tạo kéo dài 2 năm với 60 tín chỉ.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH CHĂN NUÔI (Định hướng nghiên cứu)

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Các biểu mẫu thường sử dụng dành cho học viên cao học

Cách viết và trình bày luận văn cao học và luận án tiến sĩ

Hướng dẫn viết và trình bày luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ được Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ ban hành kèm theo quyết định số 1799/QĐ-ĐHCT ngày 18/6/2021. Hướng dẫn này nhằm hỗ trợ học viên cao học và nghiên cứu sinh có cơ sở tham khảo trong quá trình chuẩn bị luận văn, luận án tốt nghiệp. Tài liệu trình bày các nội dung sau: yêu cầu, hình thức trình bày, bố cục của một luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ và các phụ lục mô tả chi tiết về hình thức của các thành phần tương ứng cấu thành nên luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ.

Ngành dự tuyển cao học: Chăn nuôi

  • Tên ngành đại học phù hợp (không phải bổ sung kiến thức): Chăn nuôi (Chăn nuôi, Chăn nuôi - Thú y, Công nghệ giống vật nuôi)
  • Tên ngành đại học phù hợp (phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi): Thú y, Nông học, Sư phạm sinh học, Công nghệ sinh học, Sinh học ứng dụng
  • Học phần học bổ sung kiến thức: Dinh dưỡng gia súc (NN547) (3 tín chỉ)

Danh mục ngành phù hợp và các môn bổ sung kiến thức của các ngành dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 (Đợt 2)

 

KHOA CHĂN NUÔI

Trường Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Email: das@ctu.edu.vn; Điện thoại: 0292 3872 081; Fax: 0292 3830814

 

FACULTY OF ANIMAL SCIENCES (FAS)

College of Agriculture, Can Tho University

Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam

Email: das@ctu.edu.vn; Tel: +84 292 3872081; Fax: +84 292 3830814