Quý cơ quan, công ty và các đối tác có nhu cầu công tác xin vui lòng liên hệ:

 

Trưởng Bộ môn

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Khang

Chức danh: Giảng viên cao cấp

Chức vụ: Bí thư Chi bộ, Trưởng Bộ môn

Điện thoại: 0939 205 355; 0292 3872 081

E-mail: ntkkhang@ctu.edu.vn

Chịu trách nhiệm chung về các hoạt động của Bộ môn, tổ chức nhân sự, tài chính, sau đại học và đoàn thể.

 

Phó Trưởng Bộ môn

PGS.TS. Nguyễn Thị Thuỷ

Chức danh: Giảng viên cao cấp

Chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Bộ môn

Điện thoại:  0989 019 578; 0292 3830 786

E-mail: nthithuycn@ctu.edu.vn

Phụ trách nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và công tác đảm bảo chất lượng.

 

 

Phó Trưởng Bộ môn 

PGS.TS. Hồ Thanh Thâm

Chức danh: Giảng viên chính

Chức vụ: Chi uỷ viên, Phó Trưởng Bộ môn

Điện thoại: 0905 185 695; 0292 3830 786

E-mail: httham@ctu.edu.vn

Phụ trách đào tạo đại học, chương trình đào tạo và phân công giảng dạy.


Thư ký Trưởng Bộ môn

TS. Ngô Thị Minh Sương

Chức danh: Nghiên cứu viên

Chức vụ: Thư ký Trưởng Bộ môn

Điện thoại: 0985 599 603

E-mail: ntmsuong@ctu.edu.vn

 

BỘ MÔN CHĂN NUÔI

Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Email: das@ctu.edu.vn; Điện thoại: 0292 3872 081; Fax: 0292 3830814

 

DEPARTMENT OF ANIMAL SCIENCES (DAS)

College of Agriculture, Can Tho University

Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam

Email: das@ctu.edu.vn; Tel: +84 292 3872081; Fax: +84 292 3830814