Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
The Animal Husbandry and Veterinary Medicine Sector celebrated Teachers' Day on November 20th (November 17th, 2018)
The Animal Husbandry and Veterinary Medicine class (Course 29) marks the 10th graduation anniversary (2008-2018).
The landscape of the College of Agriculture, Can Tho University
Delegation of Faculty of Animal Sciences attended an International Conference in Laos (December 17-19th, 2018)
Memorandum of Understanding signing ceremony between Can Tho University and C.P. Vietnam Livestock Corporation
Staff of the Faculty of Animal Sciences, College of Agriculture
Labour Union Congress (term 2023-2028)
Prof.Dr. Juan J. Loor (University of Illinois, USA) visited the Faculty of Animal Sciences (June 5th, 2023)

Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo đại học hệ chính quy được Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ ban hành theo quyết định số 3003/QĐ-ĐHCT ngày 22/7/2021. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí ban hành.

Quy định này quy định việc xét và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ trong chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy. Quy định này áp dụng đối với sinh viên hệ chính quy tại Trường Đại học Cần Thơ.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên nắm bắt các chính sách đặc thù của Trường Đại học Cần Thơ khi theo học tại Trường, nhà trường đã ban hành Sổ tay sinh viên theo quyết định số 937/QĐ-ĐHCT ngày 14/5/2020. Theo đó, sổ tay bao gồm các chức năng, nhiệm vụ liên quan đến các phòng ban chức năng của Trường trong việc hỗ trợ sinh viên, cũng như công tác đánh giá điểm rèn luyện. Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

NGÀNH ĐÀO TẠO: CHĂN NUÔI (Animal Sciences)

Bộ môn Chăn nuôi phụ trách đào tạo kỹ sư Chăn nuôi với chương trình đào tạo 150 tín chỉ và thời gian đào tạo là 4,5 năm. Ngoài ra, Bộ môn còn tham gia giảng dạy các học phần cho các ngành khác như: Thú y, Nông học, Nông nghiệp sạch, và Sinh học ứng dụng.

Mã ngành: 7620105                  

Hệ đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 4,5 năm (thời gian tối đa: 9 năm)            

Danh hiệu: Kỹ sư

Đơn vị quản lý: Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

Xem tiếp...

Quy định công tác học vụ dành cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy (áp dụng từ học kỳ 1, 2021-2022) được ban hành theo Quyết định 1813/QĐ-ĐHCT ngày 18/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ. Trong quá trình học tập tại Trường, sinh viên cần tham khảo kỹ các nội dung trong quy định kết hợp sự tư vấn của Cố vấn học tập.

Định mức học bổng khuyến khích học tập, áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2020-2021 được ban hành theo Quyết định 260/QĐ-ĐHCT ngày 22/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ

Xem tiếp...

Trong quá trình học tập tại Trường, sinh viên cần tham khảo các biểu mẫu được quy định của Khoa và Trường:

* Phòng Đào tạo

Các biểu mẫu như: 

  • Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm miễn (có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng)
  • Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần (bảo lưu điểm đã học đại học trước đây)
  • Đơn đề nghị điểm I (vắng thi kết thúc học phần)
  • Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp
  • Mẫu phiếu thanh toán ra trường
  • ...

Xem tiếp...

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo; giảm thiểu sự sai lệch kiến thức chuyên môn của nhiều thế hệ, chống copy; nâng cao khả năng trình bày số liệu một cách khoa học, cô đọng và chặt chẽ; đồng thời giảm áp lực chỉnh sửa hình thức và nội dung luận văn cho Giảng viên hướng dẫn và Hội đồng chấm luận văn; dễ so sánh và đánh giá đúng chất lượng giữa các nghiên cứu; cũng như tạo điều kiện cho quý Thầy Cô dễ công bố công trình, được sự thống nhất của Thầy Cô Bộ môn và phê duyệt của Trưởng Khoa ngày 30/3/2017, Bộ môn Chăn nuôi (nay là Khoa Chăn nuôi) bổ sung thêm hình thức trình bày luận văn tốt nghiệp đại học theo cấu trúc của một Bài báo cáo khoa học như sau:

Xem tiếp...

 

KHOA CHĂN NUÔI

Trường Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Email: das@ctu.edu.vn; Điện thoại: 0292 3872 081; Fax: 0292 3830814

 

FACULTY OF ANIMAL SCIENCES (FAS)

College of Agriculture, Can Tho University

Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam

Email: das@ctu.edu.vn; Tel: +84 292 3872081; Fax: +84 292 3830814