Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
The Animal Husbandry and Veterinary Medicine Sector celebrated Teachers' Day on November 20th (November 17th, 2018)
The Animal Husbandry and Veterinary Medicine class (Course 29) marks the 10th graduation anniversary (2008-2018).
The landscape of the College of Agriculture, Can Tho University
Delegation of Faculty of Animal Sciences attended an International Conference in Laos (December 17-19th, 2018)
Memorandum of Understanding signing ceremony between Can Tho University and C.P. Vietnam Livestock Corporation
Staff of the Faculty of Animal Sciences, College of Agriculture
Labour Union Congress (term 2023-2028)
Prof.Dr. Juan J. Loor (University of Illinois, USA) visited the Faculty of Animal Sciences (June 5th, 2023)

 

 

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Chăn nuôi được ban hành theo quyết định số 879/QĐ-ĐHCT ngày 31/3/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ. Chương trình được áp dụng cho nghiên cứu sinh khoá tuyển từ 31/3/2022. Ngày 31/3/2022, nhà Trường cũng đã ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ theo quyết định số 888/QĐ-ĐHCT. 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NGÀNH CHĂN NUÔI (Áp dụng từ 31/3/2022)

QUY ĐỊNH TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ (Áp dụng từ 31/3/2022)

Xem tiếp...

Danh sách Nghiên cứu sinh ngành Chăn nuôi khoá từ 2011-2023:

1. Trương Văn Hiểu (Khoá 2011, đợt 1)

Đơn vị công tác: Trường ĐH Trà Vinh

Người hướng dẫn: PGS.TS. Dương Nguyên Khang và PGS.TS. Hồ Quảng Đồ

Tên luận án: Ảnh hưởng  ngọn lá khoai mì (Manihot esculenta Crantztrong khẩu phần đến sinh trưởng và sinh khí mê tan ở bò thịt

Ngày bảo vệ luận án: 23/10/2015

Xem tiếp...

 

KHOA CHĂN NUÔI

Trường Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Email: das@ctu.edu.vn; Điện thoại: 0292 3872 081; Fax: 0292 3830814

 

FACULTY OF ANIMAL SCIENCES (FAS)

College of Agriculture, Can Tho University

Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam

Email: das@ctu.edu.vn; Tel: +84 292 3872081; Fax: +84 292 3830814