Trường Nông nghiệp
 

KHOA BẢO VỆ THỰC VẬT

 
Thông tin Seminar chi tiết: 
1. Tên Seminar 1:  Sử dụng dịch trích thực vật ngăn ngừa mầm bệnh hại lúa (vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae, nấm cháy lá lúa Pyricularia oryzae).
Báo cáo viên: TS. Nguyễn Chí Cương
Thời gian: 14:00 ngày 19/05/2022
Địa điểm: Hội trường 007KNN

2.Tên Seminar 2: Bọ cuốn lá, Apoderus notatus (Coleoptera: Attelabidae) dịch hại mới trên một số loại cây ăn trái tại ĐBSCL

Báo cáo viên: TS. Châu Nguyễn Quốc Khánh
Thời gian: 15 giờ ngày 19/5/2022
Địa điểm: Hội trường 007KNN 
 

 

 

Số lượt truy cập

6662563
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
3490
46455
15027
2022-12-02

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email