Các dự án nghiên cứu trong nước và hợp tác với tổ chức ngoài nước

Gần bốn thập niên qua, Bộ môn Khoa học Đất đã có những đóng góp quan trọng trong đào tạo cán bộ kỹ thuật có chuyên môn sâu về nghiên cứu sử dụng đất và sử dụng phân bón. Bên cạnh đảm nhiệm công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học là hoạt động quan trọng của Bộ môn. Các lĩnh vực nghiên cứu của Bộ môn gắn liền với thực tế sản xuất nông nghiệp, sử dụng đất bền vững ở Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). Bộ môn là một trong những đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản về các nhóm đất có vấn đề ở ĐBSCL và đề xuất các biện pháp cải tạo, sử dụng đất phù hợp.

Các đề tài nghiên cứu nổi bật trong nước và hợp tác quốc tế của Bộ môn Khoa học Đất ở các lĩnh vực sau:

1. Đề tài Nghiên cứu trong nước
2. Đề tài Hợp tác quốc tế

Thực tập thực tế sinh viên

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Hình ảnh bộ môn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Tập thể cán bộ Bộ môn KHĐ nhân ngày kỷ niệm 50 năm thành lập trường ĐHCT
Sinh viên KHĐ thực hành phân tích trong phòng thí nghiệm
Cán bộ Bộ môn trồng cây trong ngày môi trường thế giới
Cán bộ trẻ tham gia thi hát Quốc ca năm 2017
Tập huấn đo độ mặn trong đất với Giáo sư của ĐH Murdoch, Úc

KHOA KHOA HỌC ĐẤT - TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Địa chỉ liên hệ: Khu 2, Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT: 0292.3872059; Email: nmphuong@ctu.edu.vn
Address:
Campus 2, 3/2 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City. Tel: 0292.3872059; Email:  nmphuong@ctu.edu.vn
Copyright © 2022  Khoa Khoa học Đất. All rights reserved