PHÒNG THÍ NGHIỆM HOÁ HỌC ĐẤT

Phòng thí nghiệm hóa học đất là phòng thí nghiệm đầu tiên của Bộ môn, có bề dầy về năng lực phân tích và phục vụ cho giảng dạy thực tập và nghiên cứu của bộ môn. Ra đời cùng với thời gian hình thành bộ môn Khoa học Đất, phòng thí nghiệm Hóa học Đất đã thực hiện phân tích các chỉ tiêu đất, phân bón, nước và thực vật phục vụ cho rất nhiều chương trình dự án nghiên cứu, đào tạo sinh viên bậc đại học và sau đại học thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau như Khoa học Đất, Quản lý Đất đai, Trồng trọt, Nông học, Bảo vệ Thực vật, Thủy sản…Ngoài việc phục vụ nghiên cứu và đào tạo, phòng thí nghiệm Hóa học Đất còn thực hiện dịch vụ phân tích cho các đơn vị, cá nhân ngoài trường có nhu cầu phân tích hóa học mẫu đất, phân bón,  nước và thực vật.

Chức năng phòng thí nghiệm hóa học đất:
– Nghiên cứu, phân tích các mảng hóa học đất, nước và thực vật

– Đào tạo: dạy thực tập các môn học Hóa lý Đất, Thổ nhưỡng

Xem tiếp...

KHOA KHOA HỌC ĐẤT - TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Địa chỉ liên hệ: Khu 2, Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT: 0292.3872059; Email: nmphuong@ctu.edu.vn
Address:
Campus 2, 3/2 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City. Tel: 0292.3872059; Email:  nmphuong@ctu.edu.vn
Copyright © 2022  Khoa Khoa học Đất. All rights reserved