Đào tạo chương trình Cao học

Bộ môn quản lý và đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Đất  và tham gia đào Thạc sĩ chuyên ngành Trồng trọt. Tính đến năm 2017, Bộ môn đã đào tạo được 24 khóa Thạc sĩ Khoa học Đất với 80 học viên đã tốt nghiệp và hiện tại đang có hơn 40 học viên cao học đang theo học từ khóa 22 đến 24.

Xem thêm:
1- Khung chương trình đào tạo
2- Đề cương chi tiết học phần
3- Thông tin tuyển sinh
4- Danh mục ngành gần

KHOA KHOA HỌC ĐẤT - TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Địa chỉ liên hệ: Khu 2, Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT: 0292.3872059; Email: nmphuong@ctu.edu.vn
Address:
Campus 2, 3/2 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City. Tel: 0292.3872059; Email:  nmphuong@ctu.edu.vn
Copyright © 2022  Khoa Khoa học Đất. All rights reserved