1. Đào tạo đại học

Bộ môn Khoa Học Đất đảm nhận đào tạo các lĩnh vực về thổ nhưỡng và phân bón cho các chuyên ngành Nông nghiệp nói chung trực thuộc Khoa Trồng trọt trước đây, nay là Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng. Bộ môn phụ trách quản  lý và đào tạo chuyên ngành Khoa học Đất từ năm 2005 và Nông nghiệp Sạch từ năm 2008. Tính đến năm 2012, Bộ môn đã đào tạo được 4 khóa Khoa học Đất đã ra trường với 205 sinh viên và 2 khóa Nông nghiệp Sạch đã ra trường với 67 sinh viên. Hiện tại đang có 204 sinh viên đang theo học ngành Khoa học Đất và 74 sinh viên đang theo học ngành Nông nghiệp Sạch từ khóa 35 đến khóa 38.

2. Đào tạo cao học:

Bộ môn quản lý và đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Đất và tham gia đào Thạc sĩ chuyên ngành Trồng trọt. Tính đến năm 2012, Bộ môn đã đào tạo được 7 khóa Thạc sĩ Khoa học Đất với 80 học viên đã tốt nghiệp và hiện tại đang có 39 học viên cao học đang theo học từ khóa 18 đến 19. Từ năm 2001, Bộ môn trực tiếp đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Đất và Dinh dưỡng Cây trồng, nay là ngành Khoa học Đất. Tính đến năm 2012, đã có 15 nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại bộ môn và đã có 03 nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp tiến sĩ.

Lực lượng cán bộ giảng dạy của Bộ môn gồm 09 cán bộ có học vị Tiến sĩ và 05 Thạc sĩ. Trong số cán bộ có học vịTiến sĩ, có 02 cán bộ đạt học hàm Giáo sư và 01 cán bộ đạt học hàm Phó Giáo sư.

Bộ môn được tổ chức thành hai tổ chuyên môn là:

  • Tổ hoá lý – phì nhiêu đất.
  • Tổ Sinh học đất.

Bộ môn hiện tại có 03 phòng thí nghiệm gồm (1) Phòng thí nghiệm Hóa học đât, (2) Phòng thí nghiệm Vật lý đất và (3) Phòng thí nghiệm Vi sinh vật đất phục vụ cho yêu cầu chuyên môn trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu.

Thực tập thực tế sinh viên

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Hình ảnh bộ môn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Tập thể cán bộ Bộ môn KHĐ nhân ngày kỷ niệm 50 năm thành lập trường ĐHCT
Sinh viên KHĐ thực hành phân tích trong phòng thí nghiệm
Cán bộ Bộ môn trồng cây trong ngày môi trường thế giới
Cán bộ trẻ tham gia thi hát Quốc ca năm 2017
Tập huấn đo độ mặn trong đất với Giáo sư của ĐH Murdoch, Úc

KHOA KHOA HỌC ĐẤT - TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Địa chỉ liên hệ: Khu 2, Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT: 0292.3872059; Email: nmphuong@ctu.edu.vn
Address:
Campus 2, 3/2 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City. Tel: 0292.3872059; Email:  nmphuong@ctu.edu.vn
Copyright © 2022  Khoa Khoa học Đất. All rights reserved