PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LÝ ĐẤT

Phòng thí nghiệm Vật lý đất là một trong những phòng thí nghiệm chuyên môn sâu của Bộ môn Khoa học đất chuyên nghiên cứu về đặc tính vật lý, tính chất nước trong đất, sự suy thoái vật lý của các nhóm đất phục vụ cho canh tác lúa và các loại cây trồng cạn ở Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra phòng còn đảm nhận giảng dạy các môn học về tính chất vật lý đất, bạc màu và bảo vệ tài nguyên đất, quản lý nước trong đất cho sinh viên đại học và học viên cao học các ngành nông nghiệp. 
Trong thời gian qua phòng thí nghiệm vật lý đất đã cùng với các phòng chuyên môn khác của Bộ môn đã thực hiện hợp tác có hiệu quả nhiều chương trình nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long thông qua các đề tài trong nước và quốc tế.

Chức năng của phòng:
– Thực hiện các nghiên cứu về đánh giá và quản lý độ phì vật lý đất, nâng cao năng suất cây trồng phục vụ cho phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần quản lý và bảo tồn tài nguyên đất đai.

– Đào tạo, hướng dẫn thực tập và luận văn tốt nghiệp chuyên ngành về vật lý đất và quản lý nước trong đất cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Xem tiếp...

KHOA KHOA HỌC ĐẤT - TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Địa chỉ liên hệ: Khu 2, Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT: 0292.3872059; Email: nmphuong@ctu.edu.vn
Address:
Campus 2, 3/2 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City. Tel: 0292.3872059; Email:  nmphuong@ctu.edu.vn
Copyright © 2022  Khoa Khoa học Đất. All rights reserved