Chương trình Đào tạo Đại học

     Bộ môn Khoa học Đất đảm nhận đào tạo các lĩnh vực về thổ nhưỡng và phân bón cho các chuyên ngành Nông nghiệp nói chung trực thuộc Khoa Trồng trọt trước đây, nay là Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng. Bộ môn phụ trách quản lý và đào tạo chuyên ngành Khoa học Đất từ năm 2005. Hiện nay, Bộ môn đang được Trường và Khoa phân công xây dựng và quản lý 1 ngành đại học mới “Nông nghiệp công nghệ cao” dự kiến ngành “Nông nghiệp công nghệ cao” sẽ đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu cấp thiết về Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp ở ĐBSCL nói riêng, cũng như cả nước Việt Nam và trong khu vực.

I. CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT VÀ CÔNG NGHỆ PHÂN BÓN

1. Thông tin chung 2. Tổ hợp xét tuyển
- Tên ngành: KHOA HỌC ĐẤT
- Chuyên ngành: Quản lý đất và công nghệ phân bón
- Mã ngành tuyển sinh: 7620103
- Thời gian đào tạo: 3,5 – 4 năm.
- Danh hiệu cấp bằng: Kỹ sư Khoa học Đất.
- Tên ngành được in trên bằng tốt nghiệp và bảng điểm.
Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Hóa, Sinh (B00)
Toán, Sinh, Tiếng Anh (B08)
Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

 

Xem chi tiết chương trình đào tạo:
Khung chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý đất và công nghệ phân bón

 

II. CHUYÊN NGÀNH: NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

1. Thông tin chung 2. Tổ hợp xét tuyển
- Tên ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG
- Chuyên ngành: NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
- Mã ngành tuyển sinh: 7620110
- Thời gian đào tạo: 3,5 – 4 năm.
- Danh hiệu cấp bằng: Kỹ sư Khoa học cây trồng.
- Tên ngành được in trên bằng tốt nghiệp và bảng điểm.
Toán, Hóa, Sinh (B00)
Toán, Lý, Sinh (A02)
Toán, Sinh, Tiếng Anh (B08)
Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

Xem chi tiết chương trình đào tạo:
Khung chương trình đào tạo chuyên ngành Nông nghiệp công nghệ cao

 

KHOA KHOA HỌC ĐẤT - TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Địa chỉ liên hệ: Khu 2, Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT: 0292.3872059; Email: nmphuong@ctu.edu.vn
Address:
Campus 2, 3/2 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City. Tel: 0292.3872059; Email:  nmphuong@ctu.edu.vn
Copyright © 2022  Khoa Khoa học Đất. All rights reserved