Đào tạo Đại học

     Bộ môn Khoa học Đất đảm nhận đào tạo các lĩnh vực về thổ nhưỡng và phân bón cho các chuyên ngành Nông nghiệp nói chung trực thuộc Khoa Trồng trọt trước đây, nay là Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng. Bộ môn phụ trách quản lý và đào tạo chuyên ngành Khoa học Đất từ năm 2005. Hiện nay, Bộ môn đang được Trường và Khoa phân công xây dựng và quản lý 1 ngành đại học mới “Nông nghiệp công nghệ cao” dự kiến ngành “Nông nghiệp công nghệ cao” sẽ đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu cấp thiết về Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp ở ĐBSCL nói riêng, cũng như cả nước Việt Nam và trong khu vực.

GIỚI THIỆU NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT

1. Thông tin chung 2. Tổ hợp xét tuyển
- Tên ngành: KHOA HỌC ĐẤT
- Mã ngành tuyển sinh: 7620103
- Thời gian đào tạo: 3,5 – 4 năm.
- Danh hiệu cấp bằng: Kỹ sư Khoa học Đất.
- Tên ngành được in trên bằng tốt nghiệp và bảng điểm.
Toán, Hóa, Sinh (B00)
Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)
Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08)

3. Mục tiêu đào tạo:

- Ngành Khoa học Đất đào tạo kỹ sư Khoa học Đất có kiến thức chuyên môn về thổ nhưỡng, hoá-lý-sinh học đất, cơ sở khoa học và công nghệ về sản xuất và sử dụng phân bón để làm việc tốt trong môi trường cạnh tranh và hội nhập.

- Sau khi ra trường, kỹ sư Khoa học đất sẽ đạt được các kỹ năng về đánh giá độ phì nhiêu đất; vận dụng được kiến thức chuyên ngành về lĩnh vực Quản lý đất để đề xuất và xây dựng kế hoạch nghiên cứu, cải tạo và sử dụng đất hợp lý phục vụ cho phát triển nông nghiệp bền vững; quản lý và sử dụng đất thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, kỹ sư Khoa học đất đủ khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đánh giá, quản lý đất; áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, sử dụng phân bón phục vụ cho việc canh tác cây trồng có hiệu quả.

4. Vị trí việc làm:

- Cán bộ kỹ thuật hoặc quản lý công ty hoạt động về công nghệ sản xuất, sử dụng và kinh doanh phân bón và vật tư nông nghiệp;

- Giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đào tạo chuyên môn về nông nghiệp;

- Chuyên gia tư vấn cho các tổ chức chính phủ và phi chính phủ về lĩnh vực nghiên cứu, quản lý, sử dụng đất và phân bón;

- Chuyên viên quản lý dự án khoa học và công nghệ liên quan đến quản lý đất, sản xuất và sử dụng phân bón;

- Chuyên viên tư vấn, phụ trách kỹ thuật, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp;

- Kỹ thuật viên phụ trách kỹ thuật phân tích đất, thực vật và phân bón.

5. Cơ hội làm việc và học tập:

- Doanh nghiệp và công ty hoạt động trong lĩnh vực phân bón và nông nghiệp.

- Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Sở Nông nghiệp & PTNT; Trung tâm (Trạm) Khuyến nông.

- Phòng ban Nông nghiệp ở tỉnh và huyện.

- Viện nghiên cứu chuyên sâu, Trường Đại học.

- Cơ sở giáo dục đào tạo chuyên môn về nông nghiệp.

- Tổ chức, dự án hoạt động liên quan đến sử dụng đất, canh tác nông nghiệp bền vững và bảo vệ tài nguyên môi trường.

- Học tập nâng cao trình độ ở bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Đại học Cần Thơ hoặc các trường đại học khác trong và ngoài nước.

 

Xem thêm khung chương trình đào tạo:
Khung chương trình đào tạo ngành Khoa học Đất

 

 

BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT

Địa chỉ liên hệ: Khu 2, Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT: 0292.3872059; Email: lttchi@ctu.edu.vn
Address:
Campus 2, 3/2 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City. Tel: 0292.3872059; Email:  lttchi@ctu.edu.vn
Copyright © 2018 Bộ môn Khoa học Đất. All rights reserved