THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LÀM VIỆC TẠI BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT 
 
Bộ môn Khoa học Đất - Khoa Nông nghiệp - Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển dụng các nghiên cứu viên làm việc tại Phòng thí nghiệm Hóa học đất và Phòng thí nghiệm Sinh học đất.
 
Các ứng viên có thể liên hệ với cán bộ phụ trách tuyển dụng để nộp hồ sơ như thông tin tham khảo bên dưới:
 
 
Trân trọng!
 

BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT

Địa chỉ liên hệ: Khu 2, Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT: 0292.3872059; Email: nmphuong@ctu.edu.vn
Address:
Campus 2, 3/2 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City. Tel: 0292.3872059; Email:  nmphuong@ctu.edu.vn
Copyright © 2018 Bộ môn Khoa học Đất. All rights reserved