THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 
Bộ môn Khoa học Đất cần tuyển dụng 02 nghiên cứu viên làm việc tại Phòng thí nghiệm Hóa học đất.
 
Các bạn sinh viên có thể liên hệ với cán bộ phụ trách tuyển dụng để nộp hồ sơ như thông tin tham khảo bên dưới:
 
 
Trân trọng!
 

BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT

Địa chỉ liên hệ: Khu 2, Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT: 0292.3872059; Email: nmphuong@ctu.edu.vn
Address:
Campus 2, 3/2 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City. Tel: 0292.3872059; Email:  nmphuong@ctu.edu.vn
Copyright © 2018 Bộ môn Khoa học Đất. All rights reserved