PHÒNG THÍ NGHIỆM VI SINH VẬT ĐẤT

Phòng thí nghiệm Vi sinh vật đất được xây dựng từ năm 2005 dưới sự hổ trợ của dư án Vlir (CT. HTQT với ĐH. Gent và Leuven, Vương Quốc Bỉ) và dựa án nghiên cứu than bùn (Liên minh Châu Âu). Phòng thí nghiệm trực thuộc tổ chuyên ngành Sinh học Đất của Bộ môn. Cán bộ thuộc tổ chuyên ngành được đào tạo và tập huấn ở nhiều trường đại học tiên tiến trong nước và trên thế giới như: ĐH. Cần Thơ, K.U. Leuven (Vương quốc Bỉ), ĐH. Nông nghiệp Matxcova Timiryazev (LB. Nga), ĐH. Rutgers (Hoa Kỳ), Uppsala (Thụy Điển), ĐH. Nông nghiệp & Công nghệ Tokyo (Nhật Bản), ĐH. Kỹ Thuật Munich (LB. Đức), ĐH. Bonn (LB. Đức), Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Jircas (Nhật Bản).

Định hướng nghiên cứu của tổ chuyên ngành và phòng thí nghiệm:
– Phân hủy sinh học các độc chất hữu cơ như dioxins, thuốc bảo vệ thực vật, chất dẻo. Phân lập các dòng vi khuẩn hiếu khí và kỵ khí phân hủy chất hữu cơ độc hại, nghiên cứu về cơ chế phân hủy và sinh thái của vi khuẩn phân hủy.

– Ảnh hưởng của hệ thống canh tác lên cấu trúc của cộng đồng vi sinh vật trong đất và hoạt động chức năng của chúng đối với các chu trình N và carbon.
– Sự chuyển hóa kim loại nặng trong đất với sự tham gia của vi khuẩn.
– Ủ phân hữu cơ, nuôi trùn. Tái sử dụng các nguồn phế phẩm nông nghiệp, sử dụng vi sinh vât để thúc đẩy sự chuyển hóa chất thải hữu cơ thành phân hữu cơ vi sinh giúp cải thiện độ phì nhiêu đất, phòng trừ bệnh sinh học cho cây trồng và giảm sử dụng phân hóa học, giúp phát triển nông nghiệp bền vững hơn.
– Nghiên cứu các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm vi sinh trong nông nghiệp sạch.

Phòng thí nghiệm được trang bị một số thiết bị hiện đại sau:
– Chia sẽ sử dụng máy sắc ký khối phổ GCMS Shimadzu QP-2010 với Khoa môi Trường và Tài nguyên Thiên nhiên.
– Quang phổ UV/Vis microplate.
– Các tủ cấy BioairESCO.

– Hệ thống nuôi cấy yếm khí.
– Máy luân nhiệt PCR Applied Biosystem 9700.
– Nồi hấp tiệt trùng, tủ ủ, tủ đông sâu -30oC và -80oC.
– Các bộ điện di sản phẩm PCR và bộ điện di đứng Dcocde Biorad để chạy điện di biến tính để phân tích cấu trúc cộng đồng vi sinh vật.

 

Trang chủ

BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT

Địa chỉ liên hệ: Khu 2, Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT: 0292.3872059; Email: lttchi@ctu.edu.vn
Address:
Campus 2, 3/2 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City. Tel: 0292.3872059; Email:  lttchi@ctu.edu.vn
Copyright © 2018 Bộ môn Khoa học Đất. All rights reserved