PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LÝ ĐẤT

Phòng thí nghiệm Vật lý đất là một trong những phòng thí nghiệm chuyên môn sâu của Bộ môn Khoa học đất chuyên nghiên cứu về đặc tính vật lý, tính chất nước trong đất, sự suy thoái vật lý của các nhóm đất phục vụ cho canh tác lúa và các loại cây trồng cạn ở Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra phòng còn đảm nhận giảng dạy các môn học về tính chất vật lý đất, bạc màu và bảo vệ tài nguyên đất, quản lý nước trong đất cho sinh viên đại học và học viên cao học các ngành nông nghiệp. 
Trong thời gian qua phòng thí nghiệm vật lý đất đã cùng với các phòng chuyên môn khác của Bộ môn đã thực hiện hợp tác có hiệu quả nhiều chương trình nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long thông qua các đề tài trong nước và quốc tế.

Chức năng của phòng:
– Thực hiện các nghiên cứu về đánh giá và quản lý độ phì vật lý đất, nâng cao năng suất cây trồng phục vụ cho phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần quản lý và bảo tồn tài nguyên đất đai.

– Đào tạo, hướng dẫn thực tập và luận văn tốt nghiệp chuyên ngành về vật lý đất và quản lý nước trong đất cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Lĩnh vực nghiên cứu:
– Nghiên cứu các đặc tính vật lý, sự suy thoái vật lý của các nhóm đất canh tác nông nghiệp.

– Quản lý tình trạng bạc màu và đánh giá độ phì đất có vấn đề. Biện pháp cải thiện độ phì vật – lý đất trong các mô hình canh tác ở Đồng bằng sông Cửu Long.
– Cân bằng nước và sử dụng nước hiệu quả trong canh tác.
– Tác động của biến đổi khí hậu, khô hạn và xâm nhập mặn đến tính chất vật lý đất.

Trang thiết bị chính phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo:

– Hệ thống hút mẫu Robinson (thiết bị của Eijkelkamp): Phân tích thành phần cơ giới đất (theo phương pháp rây-pipette).
– Bộ ring lấy mẫu nguyên thủy (thiết bị của Eijkelkamp): Đánh giá độ nén dẽ và độ xốp của đất.
– Penetrologger: đo độ chặt của đất
– Tỷ trọng kế Pynometer: Phân tích tỷ trọng đất
– Bộ dụng cụ xác định hàm lượng nước khối lượng và thể tích nước trong đất
– Hệ thống sanbox, tensiometer và nồi nén áp suất: xác định tiềm thế nước trong đất, thủy dung ngoài đồng, lượng nước hữu dụng, xây dựng đường cong đặc tính nước trong đất.
– Hệ thống đo tính thấm bão hòa của đất (Ksat).
– Hệ thống đo tính thấm ngoài đồng (single ring và double ring).
– Thiết bị đo tính dính dẻo của đất.
– Hệ thống rây khô và rây ướt: xác định độ bền đoàn lạp và mức độ phát triển cấu trúc đất.

 

Trang chủ

BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT

Địa chỉ liên hệ: Khu 2, Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT: 0292.3872059; Email: lttchi@ctu.edu.vn
Address:
Campus 2, 3/2 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City. Tel: 0292.3872059; Email:  lttchi@ctu.edu.vn
Copyright © 2018 Bộ môn Khoa học Đất. All rights reserved