PHÒNG THÍ NGHIỆM HOÁ HỌC ĐẤT

Phòng thí nghiệm hóa học đất là phòng thí nghiệm đầu tiên của Bộ môn, có bề dầy về năng lực phân tích và phục vụ cho giảng dạy thực tập và nghiên cứu của bộ môn. Ra đời cùng với thời gian hình thành bộ môn Khoa học Đất, phòng thí nghiệm Hóa học Đất đã thực hiện phân tích các chỉ tiêu đất, phân bón, nước và thực vật phục vụ cho rất nhiều chương trình dự án nghiên cứu, đào tạo sinh viên bậc đại học và sau đại học thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau như Khoa học Đất, Quản lý Đất đai, Trồng trọt, Nông học, Bảo vệ Thực vật, Thủy sản…Ngoài việc phục vụ nghiên cứu và đào tạo, phòng thí nghiệm Hóa học Đất còn thực hiện dịch vụ phân tích cho các đơn vị, cá nhân ngoài trường có nhu cầu phân tích hóa học mẫu đất, phân bón,  nước và thực vật.

Chức năng phòng thí nghiệm hóa học đất:
– Nghiên cứu, phân tích các mảng hóa học đất, nước và thực vật

– Đào tạo: dạy thực tập các môn học Hóa lý Đất, Thổ nhưỡng

Trang thiết bị chính:
– Máy hấp thu nguyên tử Thermo 3500 và Hitachi 80 dùng để đo hàm lượng các nguyên tố kim loại và á kim.

– Quang phổ UV/Vis Shimadzu 1601, Shimadzu UV/Vis 1800
– Các bộ chưng cất Kjeldahl dùng chưng cất N
– Các bộ vô cơ mẫu đất, thực vật
– Các loại máy đo pH, độ dẫn điện EC, điện thế oxy hóa khử Eh, đo ion
– Máy nén, hút ly trích nước của đất bão hòa nước
– Các loại tủ sấy, nung.

Năng lực nghiên cứu phân tích:
– Các chỉ tiêu liên quan đến đất:

– Chất hữu cơ, acid humic, và fulvic
– pH, EC, dung lượng cation trao đổi CEC, các cation trao đổi như Ca, Mg, K, Na, Al
– N tổng số, N hữu dụng NH4+, NO3-.
– P tổng số và hữu dụng và nhiều thành phần P khác trong đất
– Vi lượng và kim loại năng: tổng số và dạng trao đổi, liên kết hữu cơ

Các chỉ tiêu liên quan đến phân bón:
– Tổng số N, P, K

– Ẩm độ
– Hàm lượng chất hữu cơ trong phân hữu cơ và các nguyên tố dinh dưỡng

Các chỉ tiêu liên quan đến nước:
– pH, EC, hàm lượng muối

– Hàm lượng các nguyên tố N, P, K, Ca, Mg, Na và vi lượng…
– Hàm lượng chất hữu cơ hòa tan

Các chỉ tiêu liên quan đến thực vật:
– Hàm lượng chất khô, hàm lượng chất hữu cơ

– Tổng số N, P, K, Ca, Mg, K, Na và các nguyên tố vi lượng

 

Trang chủ

KHOA KHOA HỌC ĐẤT - TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Địa chỉ liên hệ: Khu 2, Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT: 0292.3872059; Email: nmphuong@ctu.edu.vn
Address:
Campus 2, 3/2 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City. Tel: 0292.3872059; Email:  nmphuong@ctu.edu.vn
Copyright © 2022  Khoa Khoa học Đất. All rights reserved