CTU       English

- Tên bài báo cáo: Ảnh hưởng của luân canh và bón phân hữu cơ đến độ bền cấu trúc, mức độ đóng váng và kết cứng trên đất phù sa bị suy thoái.
- Báo có viên: TS. Trần Bá Linh
- Thời gian báo cáo: 8g00 thứ 4, ngày 02/6/2021
- Địa điểm báo cáo: phòng 104/KNNghiep
- Tên báo cáo: Ảnh hưởng của biochar trấu và canxi lên hiệu quả rửa mặn đối với đất mặn trong canh tác tôm-lúa.
- Báo cáo viên: TS. Nguyễn Thị Kim Phượng.
- Thời gian báo cáo: 9:00 thứ Tư, 02/6/2021.
- Địa điểm báo cáo: Phòng 104/KNNghiep

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn