CTU          English

- Tên bài báo cáo: Ảnh hưởng của luân canh và bón phân hữu cơ đến độ bền cấu trúc, mức độ đóng váng và kết cứng trên đất phù sa bị suy thoái.
- Báo có viên: TS. Trần Bá Linh
- Thời gian báo cáo: 8g00 thứ 4, ngày 02/6/2021
- Địa điểm báo cáo: phòng 104/KNNghiep
- Tên báo cáo: Ảnh hưởng của biochar trấu và canxi lên hiệu quả rửa mặn đối với đất mặn trong canh tác tôm-lúa.
- Báo cáo viên: TS. Nguyễn Thị Kim Phượng.
- Thời gian báo cáo: 9:00 thứ Tư, 02/6/2021.
- Địa điểm báo cáo: Phòng 104/KNNghiep
 
TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3831166 - 0292 3830985
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook
        College of Agriculture, Can Tho University 
          Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam 
          Email: tnn@ctu.edu.vn; Tel: +84 292 3831166; Tel: +84 292 3830814
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook