CTU          English

1./ Tên bài báo cáo: Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân vô cơ với loại phân hữu cơ đến sinh trưởng và năng suất kiệu tại huyện Tam Nông, Đồng Tháp.

- Báo có viên: TS. Võ Thị Bích Thủy

- Thời gian báo cáo: 8g00 ngày 17/5/2021

- Địa điểm báo cáo: phòng 105/NN


2./ Tên bài báo cáo: Ảnh hưởng của quang phổ đèn LED đến sinh trưởng và năng suất một số loại rau ăn lá.

- Báo có viên: TS. Phan Ngọc Nhí

- Thời gian báo cáo: 9g00 ngày 17/5/2021

- Địa điểm báo cáo: phòng 105/NN


3./ Tên bài báo cáo: Sử dụng vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía trong cung cấp lân và giảm thiểu thiệt hại năng suất lúa trong điều kiện mặn.

- Báo có viên: TS. Nguyễn Quốc Khương

- Thời gian báo cáo: 10g00 ngày 17/5/2021

- Địa điểm báo cáo: phòng 105/NN


4./ Tên bài báo cáo: Tính lượng nước tưới cho cây trồng bằng phương pháp mô phỏng.

- Báo có viên: TS. Lê Thanh Phong

- Thời gian báo cáo: 8g00 ngày 20/5/2021

- Địa điểm báo cáo: phòng 105/NN


5./ Tên bài báo cáo: Hiệu quả của một số dịch trích thực vật phòng trừ tuyến trùng ký sinh cam quýt.

- Báo có viên: TS. Nguyễn Bá Phú

- Thời gian báo cáo: 9g30 ngày 20/5/2021

- Địa điểm báo cáo: phòng 105/NN


6./ Tên bài báo cáo: Ứng dụng dưỡng chất vi lượng trong cải thiện năng suất mè ở đồng bằng sông Cửu Long.

- Báo có viên: TS. Lê Vĩnh Thúc

- Thời gian báo cáo: 14g00 ngày 20/5/2021

- Địa điểm báo cáo: phòng 105/NN


7./ Tên bài báo cáo: Ảnh hưởng của “stress” đến sự tổng hợp các chất biến dưỡng thứ cấp ở cây dược liệu.

- Báo có viên: TS. Bùi Thị Cẩm Hường

- Thời gian báo cáo: 15g00 ngày 20/5/2021

- Địa điểm báo cáo: phòng 105/NN


8./ Tên bài báo cáo: Ảnh hưởng của Mangan đến sinh trưởng và năng suất lúa OM5451.

- Báo có viên: TS. Trần Thị Bích Vân

- Thời gian báo cáo: 16g00 ngày 20/5/2021

- Địa điểm báo cáo: phòng 105/NN


Tên bài báo cáo: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thịt heo

- Báo có viên: TS. Phạm Ngọc Du
- Thời gian báo cáo: 10g00 ngày 12/5/2021

- Địa điểm báo cáo: phòng 109/NN


Tên báo cáo: Chăn nuôi gà theo hướng hữu cơ
- Báo cáo viên: TS. Phạm Tấn Nhã
- Thời gian báo cáo: 15g30 ngày 10/5/2021
- Địa điểm: phòng 112/KNNghiệp

Tên báo cáo: Phản ứng khuếch đại gene mở rộng chồng chéo (overlap extension PCR)
Báo cáo viên: Vũ Ngọc Minh Thư
Thời gian: 15h ngày 12/05/2021 (thứ tư)
Địa điểm: P. 104/KNNghiep

Tên báo cáo: Vai trò của chất xơ trong chăn nuôi
- Báo cáo viên: TS. Nguyễn Thị Ngọc Linh
- Thời gian báo cáo: 10g30 ngày 14/5/2021
- Địa điểm: P. 111/KNNghiep
 
 
TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3831166 - 0292 3830985
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook
        College of Agriculture, Can Tho University 
          Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam 
          Email: tnn@ctu.edu.vn; Tel: +84 292 3831166; Tel: +84 292 3830814
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook