CTU       English

24/3/2021
1. Tên báo cáo: " Đánh giá đặc tính đất thông qua mối liên quan với hình thái đất trực quan – Đặc trưng cho đất vùng Đồng bằng sông Cửu Long "
- Báo cáo viên: PGs.Ts. Lê Văn Khoa
- Thời gian: 15 giờ 00 phút, Thứ Tư ngày 24 tháng 03 năm 2021
- Địa điểm: Hội  Trường B007- Khoa Nông Nghiệp.
26/3/2021
1. Tên báo cáo: Vi khuẩn Vibrio spp. và sự hiện diện trên tôm và sò được bán tại một số chợ thuộc thành phố Cần Thơ
- Thời gian: 8g30 ngày 26/3/2021
- Địa điểm: phòng 108/KNNghiep
- BCV: ThS Nguyễn Thu Tâm
  
2. Tên báo cáo: Bệnh cầu trùng gà và biện pháp khống chế
- Báo cáo viên: PGS. TS. Nguyễn Hữu Hưng
- Thời gian: lúc 14:00 giờ ngày 26/03/2021 
- Địa điểm: Phòng 102/khoa Nông Nghiệp
 

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn