CTU          English

10/12/2020
1.Tên báo cáo: Ảnh hưởng của phân hữu cơ và mật độ trồng đến tính chất đất và năng suất bắp lai canh tác trên đất phù sa trong đê bao.
- Báo cáo viên: TS. Trần Bá Linh
- Thời gian: 15h30, thứ Năm, ngày 10/12/2020
- Địa điểm: P. 207/KNNghiep

15/12/2020
1. Tên báo cáo:  Khảo sát sự lưu hành kiểu gene virus LMLM trên gia súc ở Việt Nam 
Báo cáo viên: TS. Nguyễn Phúc Khánh
Thời gian:   8:00 Ngày 15.12.2020 (Thứ 3)
Địa điểm: Phòng NN112, Khoa Nông nghiệp
 
2. Tên báo cáo: Ứng dụng của Gibberellins trong sản xuất nông nghiệp
Báo cáo viên:  TS. Lê Bảo Long
Thời gian: 8:00 Ngày 15.12.2020 (Thứ 3)
Địa điểm: Phòng NN102, Khoa Nông nghiệp
 
3.Tên báo cáo: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất kích thích sinh trưởng trong việc cải thiện chất lượng của hoa hồng và hoa cúc
Báo cáo viên:  TS. Phạm Thị Phương Thảo
Thời gian: 8:45 Ngày 15.12.2020 (Thứ 3)
Địa điểm: Phòng NN102, Khoa Nông nghiệp
 
4. Tên báo cáo: Sản xuất chất biến dưỡng thứ cấp bằng kỹ thuật nuôi cấy mô và tế bào thực vật
Báo cáo viên: TS. Lê Hồng Giang
Thời gian: 09:30 Ngày 15.12.2020 (Thứ 3)
Địa điểm: Phòng NN102, Khoa Nông nghiệp
 
5. Tên báo cáo:  Nghiên cứu liên kết trên toàn hệ gen (GWAS) – tiềm năng ứng dụng và thách thức trong nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng
Báo cáo viên: TS. Ngô Phương Ngọc
Thời gian: 10:15 Ngày 15.12.2020 (Thứ 3)
Địa điểm: Phòng NN102, Khoa Nông nghiệp
 
 
6. Tên báo cáo:  Ảnh hưởng của nhiệt độ và Chitosan đến chất lượng trái cây tươi sau thu hoạch

Báo cáo viên:  TS. Bùi Thị Cẩm Hường

Thời gian: 14:00 giờ ngày 15.12.2020 (Thứ 3)

Địa điểm: Phòng NN202, Khoa Nông nghiệp

7. Tên báo cáo: Vai trò của dinh dưỡng khoáng trong việc giảm stress khô hạn ở thực vật.

Báo cáo viên:  TS. Trần Thị Bích Vân

Thời gian: 15:00 giờ ngày 15.12.2020 (Thứ 3)

Địa điểm: Phòng NN202, Khoa Nông nghiệp.


14/12/2020
1. Tên báo cáo: Tầm quan trọng của việc cho ăn, uống ngay sau khi nở ở gà con
- Báo cáo viên: TS. Nguyễn Thị Ngọc Linh
- Thời gian: 15h00, thứ Hai, ngày 14/12/2020
- Địa điểm: P. 202/NN
 
2. Tên báo cáo Xử lý số liệu điều tra bằng Excel

Báo cáo viên:  PGS.TS. Lê Thanh Phong

Thời gian: 8:00 giờ ngày 14.12.2020 (Thứ 2)

Địa điểm: Phòng 105/NN - Khoa Nông nghiệp


9/12/2020
1. Tên Chuyên đề: Hiện trạng và giải pháp canh tác cây kiệu tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
Báo cáo viên:  TS. Võ Thị Bích Thủy
Thời gian: 8:00 giờ, thứ 4, ngày 9/12/2020
Địa điểm: Hội Trường 007/KNN
 
2. Tên Chuyên đề: Nghiên cứu quy trình kỹ thuật trồng nấm rơm trong nhà
Báo cáo viên:  PGS.TS. Lê Vĩnh Thúc
Thời gian: 9:00 giờ, thứ 4, ngày 9/12/2020
Địa điểm: Hội Trường 007/KNN
 
3. Tên Chuyên đề: Triển vọng của sử dụng vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía trong giảm thiểu bệnh cháy lá lúa
Báo cáo viên: TS. Nguyễn Quốc Khương
Thời gian: 10:00 giờ, thứ 4, ngày 9/12/2020
Địa điểm: Hội Trường 007/KNN

 
 
TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3831166 - 0292 3830985
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook
        College of Agriculture, Can Tho University 
          Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam 
          Email: tnn@ctu.edu.vn; Tel: +84 292 3831166; Tel: +84 292 3830814
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook