CTU       English

1. Tên Seminar:  Hiệu quả của interferon alpha gà tái tổ hợp trong phòng và 

điều trị bệnh Gumboro trên gà thực nghiệm.

- Thời gian: 14 giờ 30 ngày 04/10/2019

- Địa điểm: Hội Trường B007, Khoa Nông nghiêp, Đại học Cần Thơ

- Báo cáo viên: Nghiên cứu sinh  Nguyễn Thị Thanh Giang.

 

2. Tên Chuyên đề: VAI TRÒ CỦA GIỐNG TRONG PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM

     Báo cáo viên:  PGS.TS. Đỗ Võ Anh Khoa

     Thời gian: 7:00, thứ 6, 27/9/2019

     Địa điểm: P207/KNNghiep

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn