Đồng thuận - Tận tâm - Chuẩn mực - Sáng tạo                                                                                                  CTU          English

1. Tên Seminar:  Hiệu quả của interferon alpha gà tái tổ hợp trong phòng và 

điều trị bệnh Gumboro trên gà thực nghiệm.

- Thời gian: 14 giờ 30 ngày 04/10/2019

- Địa điểm: Hội Trường B007, Khoa Nông nghiêp, Đại học Cần Thơ

- Báo cáo viên: Nghiên cứu sinh  Nguyễn Thị Thanh Giang.

 

2. Tên Chuyên đề: VAI TRÒ CỦA GIỐNG TRONG PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM

     Báo cáo viên:  PGS.TS. Đỗ Võ Anh Khoa

     Thời gian: 7:00, thứ 6, 27/9/2019

     Địa điểm: P207/KNNghiep

  TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.   
Điện thoại: +84 0292 3831166 - +84 0292 3830985.
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook