CTU          English

- Tên báo cáo: "Vai trò của Synbiotic trong chăn nuôi".
- Báo cáo viên: TS. Nguyễn Thị Ngọc Linh
- Thời gian báo cáo:  3:15 ngày 01/12/2021 
- Link báo cáo: meet.google.com/hqk-qrhj-fbp
Tên bài báo cáo: " Bệnh do virus gây ức chế miễn dịch ở gia cầm"
- Báo cáo viên: ThS. Huỳnh Ngọc Trang
- Thời gian báo cáo: 8g ngày 3/12/2021

Tên báo cáo: Quản lý nhiệt độ, pH và EC của dung dịch dinh dưỡng trong thuỷ canh rau ăn lá.
+ Báo cáo viên: TS. Phan Ngọc Nhí
+ Thời gian báo cáo: 9:00 ngày 06/12/2021.
+ Link báo cáo: meet.google.com/ztp-mraw-qob 

- Tên báo cáo: "Ảnh hưởng của biện pháp để trái đến năng suất và hiệu quả kinh tế dưa lưới trong điều kiện nhà màng ".
- Báo cáo viên: TS. Võ Thị Bích Thủy
- Thời gian báo cáo:  8:00 ngày 6/12/2021 

- Link báo cáo:  https://meet.google.com/wyu-hiii-svz


  Tên báo cáo: Ảnh hưởng của kẽm phun qua lá đến sinh trưởng và năng suất bắp trong điều kiện khô hạn.
+ Báo cáo viên: TS. Trần Thị Bích Vân
+ Thời gian báo cáo: bắt đầu từ 7:30 ngày 07/12/2021.
Tên báo cáo: Hiệu quả phòng trừ tuyến trùng gây hại cam quýt bằng các biện pháp thân thiện với môi trường đất.
Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ, thứ Bảy, 11/12/2021.
- Tên báo cáo: Một số tập tính chiến đấu ở gà nòi trống trong điều kiện nông hộ
- Báo cáo viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Khang
- Thời gian báo cáo: 9h sáng ngày 11 tháng 12 năm 2021
+ Tên báo cáo: Ảnh hưởng của vi khuẩn vùng rễ và nội sinh lên khả năng hấp thu asen trong đất của cây Đinh lăng.
+ Báo cáo viên: TS. Bùi  Thị  Cẩm  Hường
+ Thời gian báo cáo: 09:30 ngày 11/12/2021.
+ Link báo cáo: meet.google.com/pcd-ktnf-qeq
 
TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3831166 - 0292 3830985
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook
        College of Agriculture, Can Tho University 
          Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam 
          Email: tnn@ctu.edu.vn; Tel: +84 292 3831166; Tel: +84 292 3830814
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook