Thông báo kế hoạch xét và phát bằng tốt nghiệp đợt 2 lần 2 năm 2022.

Phòng Đào tạo sẽ triển khai nhanh kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 lần 2 
(không tính điểm SV đang học học kỳ 3, 2021-2022) như sau:
- SV đủ điều kiện tốt nghiệp nếu có nhu cầu xét tốt nghiệp thì sẽ thực hiện đăng ký từ 27-03/7/2022.
- SV có nhu cầu nộp chứng chỉ (anh văn, tin học,...)để tốt nghiệp thì vui lòng nộp cho Khoa chậm nhất đến 30/6/2022 (các trường hợp nộp trễ đơn xét vào đợt 3/2022). Điểm sẽ cập nhật hệ thống chậm nhất đến 05/7/2022.
- Phòng Đào tạo sẽ xét tốt nghiệp từ ngày 05-08/7/2022.
- SV cần thường xuyên theo dõi các thông báo tiếp theo trên web Phòng Đào tạo (https://daa.ctu.edu.vn/) về thông tin tốt nghiệp.

 Xem chi tiết kế hoạch xét và phát bằng tốt nghiệp năm 2022

 Mẫu thanh toán ra trường

  KHOA NÔNG NGHIỆP - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.   
Điện thoại: +84 0292 3831166 - +84 0292 3830814.
Email: knnghiep@ctu.edu.vn;   Facebook