TS Nguyễn Lộc Hiền

Giảng viên chính. Trưởng bộ môn

Email: nlhien@ctu.edu.vn

Phone: 0902456064

Xem tiếp...

TS Huỳnh Kỳ

Giảng viên. Phó bộ môn

Email: hky@ctu.edu.vn 

Phone: 0918080802

Xem tiếp...

PGS. TS Lê Việt Dũng

Giảng viên cao cấp

Email: lvdung@ctu.edu.vn

Phone: 

Xem tiếp...

PGS.TS Võ Công Thành

Giảng viên cao cấp

Email: vcthanh@ctu.edu.vn

Phone: 0913771980

Xem tiếp...

 

TS Lưu Thái Danh

Giảng viên 

Email: ltdanh@ctu.edu.vn 

Phone: 0931066222

TS Nguyễn Châu Thanh Tùng

Giảng viên. Trưởng phòng thí nghiệm

Email:ncttung@ctu.edu.vn

Phone: 0977456539

Xem tiếp...

 

 TS Trần Thị Thanh Thuỷ 

Giảng viên 

Email: tttthuy@ctu.edu.vn

Phone: 0987700498

Xem tiếp...

 TS Quan Thị Ái Liên

Giảng viên. Phó bí thư 

Email: qtalien@ctu.edu.vn

Phone: 0909113896

Xem tiếp...

 

TS Phạm Thị Bé Tư

Giảng viên. Tổ trưởng công đoàn 

Email: ptbtu@ctu.edu.vn

Phone: 

Xem tiếp...

ThS Huỳnh Như Điền

Giảng viên

Email: hndien@ctu.edu.vn

Phone:

Xem tiếp...

 

ThS Trần Thị Phương Thảo

Nghiên cứu viên

Email: ttphuongthao@ctu.edu.vn

Phone: 0987248902

 

ThS Phạm Vũ Khương Duy

Nghiên cứu viên

Email:pvkduy@ctu.edu.vn

Phone:

Xem tiếp...

 KS Huỳnh Văn Toàn

Nghiên cứu viên

Email: hvtoan@ctu.edu.vn

Phone: 0379324360

Xem tiếp...

 KS Văn Quốc Giang

Nghiên cứu viên

Email: vqgiang@ctu.edu.vn

Phone:

KS Nguyễn Thị Ngọc Thi

Nghiên cứu viên

Email: ngocthi731996@gmail.com

Phone: 0988027526

 Lê Thị Hồng Thanh

Kỹ thuật viên

Email: lththanh@ctu.edu.vn

Phone:

Xem tiếp...

 

 Võ Quang Trung

Kỹ thuật viên

Email: vqtrung@ctu.edu.vn

Phone: 0939368934

 

Đái Phương Mai

Nhân viên phục vụ phòng thí nghiệm. Tổ phó công đoàn 

Email: dphuongmai@ctu.edu.vn 

Phone: 0903746649

 KS Võ Thành Toàn

Kỹ thuật viên

Email:vothanhtoan@ctu.edu.vn

Phone: 0975129109

 

 

Sinh viên thực tập môn học hạt giống cây trồng

video giới thiệu ngành CNGCT

video giới thiệu ngành nông học

Một số hình ảnh giao lưu của bộ môn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Buổi giao lưu học thuật với các bạn sinh viên.
Giao lưu với giáo sư nước ngoài.
Giao lưu với công ty nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Hồ Chí Minh

BỘ MÔN DI TRUYỀN VÀ CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG
Địa chỉ liên hệ: Khu 2, Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT: 0975129109; Email: vothanhtoan@ctu.edu.vn
Address:
Campus 2, 3/2 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City. Tel: 0975129109; Email: vothanhtoan@ctu.edu.vn