Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Khối ngành Chăn nuôi và Khối ngành Thú y tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (17/11/2018)
Lớp Chăn nuôi - Thú y K29 tổ chức kỷ niệm 10 năm tốt nghiệp (2008-2018)
Toàn cảnh Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ
Đoàn cán bộ Bộ môn Chăn nuôi tham dự hội thảo quốc tế tại Lào (17-19/12/2018)
Lễ kí kết ghi nhớ hợp tác giữa Trường ĐH Cần Thơ và Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam

2018 

Nguyễn Thị Ngọc Lựa, Nguyễn Thị Kim Khang (2018) Khảo sát hiện trạng chăm sóc thú cưng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi, 239: 88-93.

Nguyễn Thị Kim Khang, Đỗ Võ Anh Khoa, Phạm Hữu Trí (2018) Effects of coriander seed powder (Coriandrum sativum L.) supplement on the growth perfomance of Cobb500 broilers. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi, 235: 38-42.

Hồ Thanh Thâm (2018) Chất lượng các công thức thức ăn ủ chua cho bò dựa vào nguồn phụ phẩm nông nghiệp. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi, 239: 30-36.

Lâm Phước Thành, Nguyễn Văn Thu (2018) Dầu cá hồi giảm sinh khí methane nhưng không ảnh hưởng đến tiêu hóa và tăng trưởng của dê thịt. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi, 236: 22-26. 

Thuy, N.T., Phung, N.T.M., Ty, L.T., Bich, N.T.H. and An, T.V., 2018. Effect of organic acid products on growth performance and intestine health of Tam Hoang chicken. Can Tho University Journal of Science. 54(8): 17-23.

Nguyễn Thị Thủy (2018) Ảnh hưởng của men vi sinh và axit hữu cơ bổ sung trong khẩu phần đến tăng trưởng và tỷ lệ nhiễm E.coli trên lợn con. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, 239: 25-30.

Nguyễn Thị Thủy (2018) Effects of inclusion of protein hydrolysate from Tra catfish scrap meat by-products and probiotic in the diets on growth performances and diarreah incidence of weaned piglets. Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST), 235 (August 2018): 33-37.

Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Công Hà (2018) Effects of dietary organic acids supplementation on egg performance and quality of Isa Brown laying hens from 21-30 weeks of age. Journal of Animal Science and Technology, 83: 42-49.

Nguyễn Thị Thủy (2018) Ảnh hưởng của axit hữu cơ Menacid và Poulacid trong khẩu phần đến sinh trưởng của gà Tam Hoàng giai đoạn 1-28 ngày tuổi. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, 231: 40-45.

Nguyễn Thị Thủy (2018) Ảnh hưởng của bột thịt vụn cá Tra (Pangasius hypophthalmus) thủy phân và một số chất bổ sung trong khẩu phần đến sinh trưởng và chất lượng thịt lơn. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi, 88: 46-55.

Nguyễn Thị Thủy (2018) Ảnh hưởng của bột đạm thủy phân và axit hữu cơ trong khẩu phần đến sinh trưởng của gà Tam Hoàng trống nuôi thịt. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, 232: 40-45.

 

2017

Nguyễn Thị Thủy, Hồ Thanh Thâm (2017) Ảnh hưởng của bổ sung acid hữu cơ trong khẩu phần lên năng suất và chất lượng trứng gà công nghiệp giai đoạn mới bắt đầu đẻ trứng. Tap chí Khoa học Trường Đai học Cần Thơ, 49: 1-8.

Nguyễn Thị Thủy, Hồ Thanh Thâm (2017) Ảnh hưởng của khẩu phần có mức năng lượng khác nhau đến năng suất lợn nái và lợn con theo mẹ. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi, 78: 14-21.

Nguyễn Thị Thủy, Thái Việt An, Lưu Thi Tý, Nguyễn Thị Mỹ Phụng, Nguyễn Thị Hoàng Bích (2017) Ảnh hưởng của 2 loại chế phẩm axit hữu cơ riêng và tổ hợp bổ sung vào khẩu phần lên sinh trưởng và hệ vi sinh vật đường ruột gà Tam hoàng nuôi thịt. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi, 82: 77-85.

Nguyễn Thị Thủy (2017) Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm đến năng suất sinh sản và mức độ nhiễm e. Coli của gà isa brown nuôi trong chuồng kín. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, 227: 65-69.

 

2016

Nguyễn Thị Thủy và Huỳnh Thị Thắm (2016) Ảnh hưởng của beta-glucan và bột đạm thuỷ phân từ phụ phẩm cá tra (Pangasius hypophthalmus) trong khẩu phần đến tăng trưởng của heo con sau cai sữa. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 43b: 74-81.

Nguyễn Thị Thủy (2016). Ảnh hưởng của acid hữu cơ trong khẩu phần đến năng suất, chấtlượng trứng và mật số E. coli trong phân gà công nghiệp chuyên trứng. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi, 69: 79-86.

 

2015

Nguyễn Thị Thủy, Huỳnh Minh Quân (2015) Ảnh hưởng của mỡ cá Tra trong khẩu phần lên năng suất , chất lượng trứng và khối lượng loại thải gà mái Hisex Brown nuôi công nghiệp. Tap chí Khoa học Trường Đai học Cần Thơ, 40:: 31-37.

 

2013

Đỗ Võ Anh Khoa (2012) Ảnh hưởng của đột biến C1032T của gen IGFBP2 trên các tính trạng năng suất thịt ở gà Tàu Vàng. Đại học Cần Thơ, Tạp chí Khoa học 24b: 1-7.

Đỗ Võ Anh Khoa (2012) Mối quan hệ đa hình di truyền gen IGFBP2 với các tính trạng về thành phần hóa học thịt gà Tàu Vàng. Hội Di truyền học Việt Nam, Tạp chí Di truyền và Ứng dụng, chuyên san Công nghệ Sinh học 8: 70-74. 

Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Minh Thông, Bùi Xuân Mến (2012) Gen mã hóa Leukemia Inhibitory Factor liên kết với một số tính trạng sinh lý-hóa máu ở lợn. Hội Di truyền học Việt Nam, Tạp chí Di truyền và Ứng dụng, chuyên san Công nghệ Sinh học 8: 75-80.

Đỗ Võ Anh Khoa, Klaus Wimmers (2013) Đặc điểm phần tử Mannan-Binding Lectin Serine Protease 3 ở lợn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 208: 59-67.

Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Minh Thông, Nguyễn Thị Kim Khang (2013) Đột biến A738G trên gen IGFBP2 có ảnh hưởng đến một số tính trạng năng suất thịt ở gà Tàu Vàng. Hội KHKT Chăn nuôi Việt Nam, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi 2(167): 11-18 

Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Minh Thông, Bùi Xuân Mến (2013) Đa dạng di truyền gen Insulin-Like Growth Factor Binding Protein 2 trên gà. Đại học Nông nghiệp Hà nội, Tạp chí Khoa học và Phát triển 1(11): 36-40.

Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Minh Thông (2013) Ảnh hưởng của thức ăn và nhóm dòng lê tỷ lệ có phôi, tỷ lệ đẻ và chỉ số hình dáng trứng gà Tàu Vàng nuôi ở ĐBSCL. Đại học Cần Thơ, Tạp chí Khoa học 25: 92-97. 

Nguyễn Thị Diệu Thúy, Se-Eun Choe, Seung-Won Kang, Đỗ Võ Anh Khoa (2013) Biểu hiện kháng nguyên GRA7 của Toxoplasma gondii trong hệ thống phi tế bào. Đại học Cần Thơ, Tạp chí Khoa học 25: 109-113.

Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Minh Thông (2013) Ảnh hưởng của các loại thức ăn công nghiệp lên khả năng sinh trưởng và FCR ở gà Tàu Vàng giai đoạn 1-4 tuần tuổi. Đại học Cần Thơ, Tạp chí Khoa học 25: 114-118. 

Đỗ Võ Anh Khoa (2013) Ảnh hưởng chính của đột biến điểm A738G ở gen IGFBP2 lên chất lượng thịt gà Tàu Vàng. Hội KHKT Chăn nuôi Việt Nam, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi 4(169): 2-9.

Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Minh Thông (2013) Đa hình C3012T trên gen IGFBP2 liên kết với khối lượng cơ thể gà Tàu Vàng. Hội KHKT Chăn nuôi Việt Nam, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi 6(171): 9-15.

Đỗ Võ Anh Khoa (2013) Ảnh hưởng của khối lượng trứng và chỉ số hình dáng lên tỷ lệ ấp nở và thông số trứng gà Tàu Vàng. Đại học Cần Thơ, Tạp chí Khoa học 26: 12-18.

Nguyễn Minh Thông, Thái Bích Tuyền, Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Võ Anh Khoa (2013) Thực trạng chăn nuôi heo ở tỉnh Sóc Trăng. Đại học Cần Thơ, Tạp chí Khoa học 26: 213-218. 

Nguyễn Minh Thông, Thái Bích Tuyền, Đỗ Võ Anh Khoa (2013) Điều kiện tiểu khí hậu chuồng nuôi heo kiểu kín và hở ở Sóc Trăng. Viện Chăn nuôi, Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi 43: 55-62.

Đỗ Võ Anh Khoa (2013) Đa hình di truyền gen Myogenin có ảnh hưởng đến một số chỉ tiêu sinh lý-hóa máu ở lợn đực thiến. Hội KHKT Chăn nuôi Việt Nam, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi 8: 2-8.

Đỗ Võ Anh Khoa (2013) Ảnh hưởng của chế độ cho ăn lên hiệu quả thức ăn trong chăn nuôi heo thịt. Hội KHKT Chăn nuôi Việt Nam, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi 10.

Nguyễn Minh Thông, Thái Bích Tuyền, Đỗ Võ Anh Khoa (2013) Ảnh hưởng của kiểu chuồng nuôi lên hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi heo thịt. Đại học Cần Thơ, Tạp chí Khoa học.

 

2012

Đỗ Võ Anh Khoa (2012) Đặc điểm sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của gà Tàu Vàng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 199: 30-36.

Đỗ Võ Anh Khoa (2012) Chất lượng thịt của gà Tàu Vàng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 204: 45-50.

Đỗ Võ Anh Khoa, Wimmers K (2012) Effects of C7 complement component genotypes on heamolytic complement activity in pig. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tạp chí Công nghệ Sinh học 10(1): 37-42.

Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Diệu Thúy (2012) Tương quan đa hình di truyền gen Myogenin và gen mã hóa yếu tố ức chế ung thư máu (Leukemia inhibitory factor) với các đặc tính sinh lý-hóa máu lợn. Đại học Quốc gia Hà nội, Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 28: 77-86.

Đỗ Võ Anh Khoa (2012) Ảnh hưởng đa hình gen Myogenin lên các tính trạng chất lượng thịt lợn. Đại học Nông nghiệp Hà nội, Tạp chí Khoa học và Phát triển 10(1): 135-141.

Đỗ Võ Anh Khoa (2012) Mối quan hệ giữa pH, độ rỉ dịch và màu sắc của thịt heo. Đại học Nông nghiệp Hà nội, Tạp chí Khoa học và Phát triển 10(3): 425-432.

Đỗ Võ Anh Khoa (2012) Ảnh hưởng của gen MyoG và LIF lên một số tính trạng kinh tế ở lợn. Đại học Nông nghiệp Hà nội, Tạp chí Khoa học và Phát triển 10(4): 620-626.

Đỗ Võ Anh Khoa, Lưu Hữu Mãnh (2012) Ảnh hưởng của nhiệt độ và ẩm độ chuồng nuôi lên sức khỏe gà Ross 308. Đại học Cần Thơ, Tạp chí Khoa học 22c: 83-95. 

Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Kim Khang, Võ An Khương, Kha Thanh Sơn (2012) Năng suất thịt gà Tàu Vàng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 206: 44-49.

Đỗ Võ Anh Khoa (2012) Đa hình gen IGFBP2 không ảnh hưởng đến các tính trạng về năng suất thịt ở gà Tàu Vàng. Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển 10(6): 925-932.

Đỗ Võ Anh Khoa, Klaus Wimmers (2012) Đặc điểm gen mã hóa Mannan-Binding Lectin Serine Protease 1 ở lợn. Tạp chí Công nghệ Sinh học 10(3):1-7.

Nguyễn Thị Kim Đông (2012) Ảnh hưởng của các mức protein thô và năng lượng lên khả năng tiêu hóa dưỡng chất và nitơ tích lũy của gà Ác. KHKT Chăn nuôi 24-30.

Nguyễn Thị Kim Đông (2012) Ảnh hưởng của các mức protein thô và năng lượng lên khả năng sản xuất thịt và hiệu quả kinh tế của gà Ác. KHKT Chăn nuôi 3: 26-32.

Nguyễn Thị Kim Đông (2012) Ảnh hưởng của bổ sung bã đậu nành và khẩu phần rau lang lên khả năng tận dụng thức ăn, tăng trọng và sự tiêu hóa dưỡng chất của thỏ lai. KHKT Chăn nuôi 4: 17-23.

Nguyễn Nhựt Xuân Dung (2012) Sự lưu hành của virus lở mồm long móng (FMDV) trên heo tại tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học 10-16.

Lưu Hữu Mãnh, Tiền Ngọc Hân Võ Bé Hiền và Nguyễn Nhựt Xuân Dung (2012) Sự lưu hành của bệnh lở mồm long móng (FMDV) trên heo tại tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí khoa học 22: 26-29.

Nguyễn Văn Hớn, Nguyễn Thị Hồng Nhân, Nguyễn Thiết (2012) Ảnh hưởng các nguồn protein từ Dã quỳ (Tithonia diversifolia), Trichanthera và đậu rồng hoang (Psophocarpus scandens) đến lượng ăn vào, tiêu hoá dưỡng chất và môi trưởng cỏ của dê thịt. KHKT Chăn nuôi 4: 25-30.

Nguyễn Văn Hớn, Nguyễn Thị Hồng Nhân (2012) Ảnh hưởng của thức ăn bổ sung của trong khẩu phần đến chỉ tiêu dạ cỏ và lượng ăn vào của bò lai Sind. KHKT Chăn nuôi 5: 38-43.

Nguyễn Thị Hồng Nhân, Nguyễn Văn Hớn, Nguyễn Thiết (2012) Sử dụng cỏ Mồm (Hymenachne acutigluma), Paspalum atratum và Điên điển (Sesbania sesban) để nuôi bò thịt tại vùng ngập nước ở Đồng bằng sông Cửu Long. KHKT Chăn nuôi 5: 32-37.

Nguyễn Thị Hồng Nhân, Nguyễn Trọng Ngữ, Nguyễn Văn Hớn, Nguyễn Thiết (2012) Tình hình chăn nuôi bò thịt vỗ béo ở một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. KHKT Chăn nuôi 2: 33-41.

Nguyễn Thị Hồng Nhân, Nguyễn Trọng Ngữ (2012) Ảnh hưởng của khẩu phần có bổ sung thức ăn hỗn hợp và dầu đậu nành đến khả năng tiêu hóa dưỡng chất và tăng trọng của bò vỗ béo. KHKT Chăn nuôi 3: 8-13.

Nguyễn Thị Hồng Nhân, Mai Vũ Duy (2012) Bước đầu khảo sát khả năng sinh trưởng, năng suất của Dã quỳ (Tithonia diversifolia), Trichanthera gigantea tại thành phố Cần Thơ. KHKT Chăn nuôi 4: 30-37.

Nguyễn Thị Hồng Nhân, Nguyễn Văn Hớn (2012) Khảo sát khả năng tạo nốt sần ở rễ và cải tạo đất của đậu Rồng hoang (Psophocarpus scandens) và đậu Biếc (Clitoria ternatea) trên 4 loại đất khác nhau. KHKT Chăn nuôi 1: 41-47.

Mai Vũ Duy, Nguyễn Thị Hồng Nhân (2012) Bước đầu khảo sát đặc tính nông học và năng suất của cây Calliandra Calothyrsus. KHKT Chăn nuôi 5: 50-56.

Lê Thị Mến, Lê Hoàng Thế (2012) Ảnh hưởng của giống heo và thức ăn lên năng suất tăng trưởng và hiệu quả chăn nuôi heo thịt. KHKT Chăn nuôi 1: 17-24.

Lê Thị Mến, Lê Hoàng Thế (2012) Ảnh hưởng của giống heo và thức ăn lên năng suất tăng trưởng và hiệu quả chăn nuôi heo thịt ở Đồng bằng sông Cửu Long. KHKT Chăn nuôi 2: 7-15.

Nguyen Thi Kim Dong, Nguyen Van Thu (2012) Effect of crude protein and energy levels on growth performance and economic returns of Ac chicken. KHKT Chăn nuôi 1.

Nguyen Thi Kim Dong, Nguyen Van Thu (2012) Effects of supplementation of soya waste in sweet basal diets on feed utilization, growth performance and nutrient digestibility. KHKT Chăn nuôi 4.

Nguyễn Thị Thuỷ (2012) Ảnh hưởng của bột cá tra trong khẩu phần lên năng suất và chất lượng thịt gà lương phượng nuôi tại nông hộ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 24a: 206-211.

 

2011

Đỗ Võ Anh Khoa, Wimmers K (2012) Nghiên cứu đặc điểm, sự khác biệt di truyền phân tử bổ thể pC8B và tiềm năng cải tiến sức kháng bệnh ở heo. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tạp chí Công nghệ Sinh học 1(9): 55-60.

Đỗ Võ Anh Khoa, Klaus Wimmers (2011) Nghiên cứu đặc điểm, sự khác biệt di truyền phân tử bổ thể pC8B và tiềm năng cải tiến sức kháng bệnh ở heo. Tạp chí Công nghệ Sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 1(9): 55-60.

Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Huy Tưởng, Lương Thị Nhuận Hảo (2011) Ảnh hưởng của kiểu gen H-FABP lên các tính trạng sinh lý-sinh hóa máu, năng suất và phẩm chất thịt lợn. Tạp chí Khoa học và Phát triển, Đại học Nông nghiệp Hà nội 4(9): 592-601.

Đỗ Võ Anh Khoa, Hồ Thị Việt Thu (2011) Khảo sát sự lưu hành của vi rút cúm A týp phụ H5N1 trên đàn vịt và ngan tại tỉnh Đồng Tháp. Hội Di truyền học Việt Nam, Tạp chí Di truyền và Ứng dụng, chuyên san Công nghệ Sinh học 7: 42-51.

Đỗ Võ Anh Khoa, Hồ Thị Việt Thu (2011) Đánh giá đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng vắc-xin cúm gia cầm trên vịt tại tỉnh Đồng Tháp. Hội Di truyền học Việt Nam, Tạp chí Di truyền và Ứng dụng, chuyên san Công nghệ Sinh học 7: 52-58.

Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Bùi Thị Lên Minh, Nguyễn Thị Thúy Hậu, Võ Trường Thịnh (2011) Hiện trạng chăn nuôi heo nông hộ ở xã Mỹ Khánh. KHKT Thú y, tập XVIII, số 5.

Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Thị Thanh Giang, Nguyễn Thanh Phi Long, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Phạm Ngọc Du, Đỗ Võ Anh Khoa (2011) Ảnh hưởng của nhiệt độ, ẩm độ trong chuồng kín thông gió lên năng suất sinh trưởng của gà Ross 308. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 17:57-64.

Bùi Xuân Mến, Vương Nam Trung (2011) Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm cá tra và ốc bươu vàng trong khẩu phần vịt thịt trong giai đoạn sinh trưởng. KHKT Chăn nuôi 6: 32-36.

Bùi Xuân Mến, Vương Nam Trung (2011) Ảnh hưởng của phương thức chăn nuôi tới sức sản xuất của vịt thịt nuôi nông hộ ở đồng bằng sông Cửu Long. KHKT Chăn nuôi 12:  39-43.

Bùi Xuân Mến, Vương Nam Trung, Trần Thị Thúy Hằng (2011) Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm cá tra thay thế khô dầu đỗ tương trong khẩu phần vịt đẻ thương phẩm. KHKT Chăn nuôi 5: 21-25.

Nguyễn Thị Hồng Nhân (2011) So sánh hiệu quả của rau ngổ (Enhydria fluctuans Lour) và rau muống (Impomoea aquatica Forst) làm nguồn thức ăn cho thỏ thịt lai. KHKT Chăn nuôi 6: 37-44.

Nguyễn Thị Hồng Nhân, Nguyễn Văn Hớn (2011) Ảnh hưởng các mức độ phân bón đến sự sinh trưởng và tính năng sản xuất của cây đậu Biếc(Clitoria ternatea) trồng tại Thành phố Cần Thơ. KHKT Chăn nuôi 5: 30-38.

Nguyễn Thị Hồng Nhân (2011) So sánh đặc tính sinh trưởng và tính năng sản xuất của cỏ Voi Florida và cỏ Voi VA 06. KHKT Chăn nuôi 9: 28-33.

Nguyễn Thị Hồng Nhân, Nguyễn Trọng Ngữ, Nguyễn Văn Phú, Vũ Chí Cường (2011) Sử nguồn thức ăn từ Dã quỳ (Tithonia diversifolia), rau Muống (Ipomoea aqutica) để nuôi thỏ lai. KHCN Chăn nuôi 31: 66-73.

Nguyễn Thị Hồng Nhân, Nguyễn Trọng Ngữ, Nguyễn Văn Phú, Vũ Chí Cường (2011) Khảo sát tỉ lệ tiêu hoá của khẩu phần thỏ thịt được nuôi từ Dã quỳ (Tithonia divergsifolia) và rau Muống (Ipomoea aquatica). KHKT Chăn nuôi 8: 40-46.

Nguyễn Văn Hớn, Nguyễn Thị Hồng Nhân (2011) Sử dung lá So đũa (Sesbania grandiflora), Bình linh (Leucaene leucocephala), Bông bụp (Hibiscus rocasinesis) và Gòn (Ceiba pentadra) để nuôi dê thịt. KHKT Chăn nuôi 11: 52-57.

Lâm Thái Hùng, Lý Thị Thu Lan, Võ Văn Sơn, Nguyễn Thị Hồng Nhân (2011) Khảo sát tiềm năng và  sản lượng thân lá  và vỏ đậu phộng sử dụng nuôi bò ở Đồng bằng sông Cửu Long. KHKT Chăn nuôi 10: 14-17.

Lâm Thái Hùng, Lý Thị Thu Lan, Võ Văn Sơn, Nguyễn Thị Hồng Nhân (2011) Ảnh hưởng của vỏ đậu phộng khô lên tăng trọng của Bò lai Sind vỗ béo. KHKT Chăn Nuôi 11: 47-57.

Phạm Văn Nghi, Nguyễn Văn Hớn, Nguyễn Thị Hồng Nhân, Phạm Ngọc Du (2011) Thử nghiệm mô hình cải tạo giống dê địa phương tại tỉnh Tiền Giang. KHKT Chăn nuôi 6: 23-32.

Nguyễn Nhựt Xuân Dung (2011) Ảnh hưởng của việc bổ sung kết hợp giữa dầu thực vật và động vật lên chất lượng trứng của gà Isa Brown. KHKT Chăn nuôi 5.

Nguyễn Nhựt Xuân Dung (2011) So sánh tỷ lệ năng lượng: protein trong khẩu phần lên khả năng sinh trưởng của gà thịt Ross 308. KHKT Chăn nuôi 10.

Nguyễn Nhựt Xuân Dung (2011) Ảnh hưởng các khẩu phần bổ sung Beta-Glcan lên năng suất sinh trưởng và sức đề kháng trên gà Hisex Brown. KHKT Chăn nuôi 29.

Nguyễn Nhựt Xuân Dung (2011) So sánh tỉ lệ năng lượng:protien trong khẩu phần lên khả năng sinh trưởng của gà Lương Phượng. KHKT Chăn nuôi  22.

Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Huỳnh Dăng Thắng, Lưu Hữu Mãnh (2011), Ảnh hưởng các mức độ bổ sung bã rượu, bắp khô lên khẩu phần trong sinh trưởng, tiêu tốn thức ăn và hiệu quả kinh tế của heo thịt. Tạp chí NN và PTNT 199: 22-29.

Nguyễn Văn Đạt, Bùi Thị Bửu Huê, Đỗ Võ Anh Khoa, Lê Thị Bạch, Ngô Kim Liên, Phạm Bé Nhị, Hà Thị Kim Quy, Hoàng Thị Mai Lan (2011) Tổng hợp Diesel sinh học từ bã cà phê. Tạp chí Khoa học, 248-255.

Nguyễn Văn Thu (2011) Ảnh hưởng của lá rau muống thay thế cỏ lông tây đến tăng trưởng. tỉ lệ tiêu hoá dưỡng chất và hiệu quả kinh tế của thỏ thịt. Tạp chí khoa học Công nghệ Chăn nuôi 31: 74-75.

Nguyễn Văn Thu (2011) Ảnh hưởng của bìm bìm (Operculina turpethum) thay thế cỏ lông tây trên sự tăng trưởng, tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất và tích luỹ đạm ở thỏ thịt. KHKT Chăn nuôi 6: 44-48.

Nguyễn Thị Hồng Nhân, Nguyễn Văn Hớn, Phạm Văn Nghi (2011) Xác định tỷ lệ vật chất khô tối ưu để dự trữ, bảo quản phụ phẩm dứa. KHKT Chăn nuôi 10: 8-13.

Nguyễn Thị Hồng Nhân, Nguyễn Văn Hớn, Nguyễn Trọng Ngữ, Đỗ Thị Thúy Diễm (2011) Ảnh hưởng của khoảng cách trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cỏ Paspalum atratum trong điều kiện ngập ngoại đồng ruộng. KHCN Chăn nuôi 31: 81-90.

Nguyễn Thị Hạnh Hiền, Nguyễn Thị Hồng Nhân (2011) Khảo sát thành phần hóa học của bã cà phê trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. KHKT Chăn nuôi 9: 46-52.

Nguyễn Thị Diệp Chi, Nguyễn Thị Hồng Nhân (2011) Đánh giá chất lượng nước thải từ trại nuôi bò được xử lý bằng ruộng trồng cỏ Mồm (Hymenachyne acutigluma). KHKT Chăn nuôi 10: 17-23.

 

2010

Đỗ Võ Anh Khoa (2012) Complement regulation via the classical and alternative pathway. Đại học Nông nghiệp Hà nội, Tạp chí Khoa học và Phát triển 1(8): 85-92.

Đỗ Võ Anh Khoa, Siriluck Ponsuksili, Klaus Wimmers (2010) Genetic variation in C8B complement gene between Muong Khuong and European pig breeds as a potential source to improve animal health. Đại học Nông nghiệp Hà nội, Tạp chí Khoa học và Phát triển 1(8): 93-99.

Đỗ Võ Anh Khoa (2010) Valuable alleles of the terminal complement components for natural disease resistance in Muong Khuong pig. Đại học Nông nghiệp Hà nội, Tạp chí Khoa học và Phát triển 2(8): 231-236. 

Đỗ Võ Anh Khoa (2010) Phân tích đặc điểm phân tử và vai trò của gen C9 trong hệ miễn dịch ở lợn. Đại học Nông nghiệp Hà nội, Tạp chí Khoa học và Phát triển 8(3): 448-457. 

Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Huy Tưởng, Lương Thị Nhuận Hảo (2010) Đặc điểm sinh lý máu, sinh hóa máu, sinh trưởng và chất lượng thịt của nhóm lợn lai Yorkshire x Landrace. Hội Di truyền học Việt Nam, Tạp chí Di truyền và Ứng dụng, chuyên san Công nghệ Sinh học 6: 35-45.

 

2009

Đỗ Võ Anh Khoa (2009) Đặc điểm cấu trúc và chức năng miễn dịch của gien C6 ở heo. Hội Di truyền học Việt Nam, Tạp chí Di truyền và Ứng dụng, chuyên san Công nghệ Sinh học 5: 1-7.

 

BỘ MÔN CHĂN NUÔI

Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Email: das@ctu.edu.vn; Điện thoại: 0292 3872 081; Fax: 0292 3830814

 

DEPARTMENT OF ANIMAL SCIENCES (DAS)

College of Agriculture, Can Tho University

Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam

Email: das@ctu.edu.vn; Tel: +84 292 3872081; Fax: +84 292 3830814