BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

  

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm
Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng
Khu 2, đường 3 Tháng 2, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
ĐT: +84 710 3 500 473; Fax: +84 710 3 830 814
E-mail:  pttque@ctu.edu.vn

Chức vụ

 • Giảng viên chính

Quá trình đào tạo

 • Kỹ sư Công nghệ thực phẩm, 1997, Trường Đại học Cần Thơ.
 • Thạc sĩ Công nghệ sau thu họach và kỹ thuật bảo quản thực phẩm, 2002, K.U.Leuven, Vương quốc Bỉ.
 • Tiến sĩ Công nghệ Thực phẩm, 2014, Trường Đại học Ghent, Vương quốc Bỉ

Quá trình công tác

 • 9/1997 – 8/2000      Cán bộ giảng dạy, Trường Đại học Cần Thơ
 • 9/2000 – 9/2002      Du học lấy bằng Thạc sĩ tại Trường K.U.Leuven, Vương quốc Bỉ.
 • 9/2000 – 9/2009      Cán bộ giảng dạy, Trường Đại học Cần Thơ
 • 10/2009 – 11/2009   Tham dự khóa tập huấn tại Trường Đại học Ghent, Vương quốc Bỉ
 • 12/2009 – 5/2010     Cán bộ giảng dạy, Trường Đại học Cần Thơ
 • 6/2010 – 12/2014     Du học lấy bằng Tiến sĩ tại Trường Đại học Ghent, Vương quốc Bỉ.
 • 01/2015 – đến nay    Giảng viên bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Cần Thơ

Giảng dạy

 • Công nghệ chế biến thủy hải sản
 • Bao bì thực phẩm
 • Nước cấp và nước thải kỹ nghệ

Nghiên cứu   

 • Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản trái dâu Hạ Châu (Đề tài cấp Tỉnh, 2012, tham gia).
 • Khảo sát ảnh hưởng của độ tuổi thu hoạch, phương pháp xử lý và bảo quản đến sự biến đổi chất lượng chôm chôm tươi (Đề tài cấp Trường, 2011, chủ nhiệm).
 • Tư vấn kỹ thuật sản xuất nước mắm Rươi (Dự án CIDA, Trà Vinh, 2009, tham gia).
 • Tư vấn kỹ thuật bảo quản bún tươi (Dự án CIDA, Trà Vinh, 2009, tham gia).
 • Nghiên cứu chế biến và bảo quản các loại trái cây nhiệt đới(Dự án VLIR-CTU, 1998-2008, tham gia).
 • Nghiên cứu chế biến hạt sen đóng hộp tại Tỉnh Đồng Tháp (Đề tài cấp Tỉnh Đồng Tháp, 2007, tham gia).
 • Nghiên cứu khà năng sử dụng các loại acid hữu cơ thay thế clorine trong xử lý nguyên liệu tôm sú trước cấp đông (Đề tài cấp Trường, 2007, chủ nhiệm).

Xuất bản Sách và Giáo Trình 

 • Le, T. T.,  T. Q. Phan, J. van Camp and K.Dewettinck. 2015. Milk and dairy PLs: Occurrence, purification, nutritional and technological properties. In PLs: Biology, Chemistry, and Technology. M. Ahmad and X. Xu eds. AOCS Press.
 • Sách: Basic Fish Technology and Food Safety (2005), đồng tác giả. Pulishing in UNU, Iceland
 • Giáo trình: Công nghệ chế biến thủy hải sản (2005), tác giả. Nxb Đại học Cần Thơ
 • Giáo trình: Nước cấp và nước thải kỹ nghệ (2008), tác giả. Nxb Đại học Cần Thơ

Bài báo khoa học

 1. Phan, T.T.Q. 2014. Functionality of milk fat globule membrane material. PhD thesis, Ghent University, Belgium, 174p.
 2. Phan, T.T.Q., M. Kim, T. T. Le,  P. Van der Meeren, and K. Dewettinck. 2014b. Potential of milk fat globule membrane enriched materials to improve the whipping properties of recombined cream. International Dairy Journal, 39 (1), 16-23.
 3. Phan, T.T.Q., T.T. Le,  P. Van der Meeren, and K. Dewettinck. 2014a. Comparison of emulsifying properties of milk fat globule membrane materials isolated from different dairy by-products. Journal of Dairy Science, 97, 4799-4810.
 4. Phan, T.T.Q.,  Asaduzzaman, Md., Le,  T.T., Fredrick, E., Van der Meeren, P. and Dewettinck, K. (2013). Composition and emulsifying properties of a milk fat globule membrane enriched material. International Dairy Journal, 29, 99-106.
 5. Thi Thanh Que Phan, Md Asaduzzaman, Thien Trung Le, Eveline Fredrick, Koen Dewettinck. A comparison of composition and emulsifying properties of milk fat globule membrane enriched material. Proceeding in the 2ndConference on Food Science and Technology, Viet Nam, 2011.
 6. Thi Thanh Que Phan, Md Asaduzzaman, Thien Trung Le, Eveline Fredrick, Koen Dewettinck. Effects of processing conditions on physicochemical characteristics of emulsions stabilized with milk fat globule membrane material. Abstract and poster in the 2ndConference on Food Science and Technology, Viet Nam, 2011
 7. Thi Thanh Que Phan, Thi Anh Dao Phan, Kim Hieu Dang. Effects of modified atmosphere packaging on the commercial quality of rambutan (Nephelium lappaceum L.). Poster presentation at the 2ndConference on Food Science and Technology, Viet Nam, 2011.
 8. Thi Thanh Que Phan, Asaduzzaman Md, Thien Trung Le, Eveline Fredrick, Koen Dewettinck. Emulsifying properties of milk fat globule membrane enriched material. Poster presentation at the 7thNIZO dairy conference, The Netherlands, 2011.
 9. Lê Mỹ Hồng, Phan Thị Thanh Quế. Qui trình chế biến nước mắm rươi. Kỹ yếu hội nghị khoa học phát triển nông nghiệp bền vững, phần 2, 24- 27. 2010, Nhà xuất bản Nông Nghiệp.
 10. Phan Thị Thanh Quế, Phan Thị Anh Đào, Ảnh hưởng của mức độ chín và nhiệt độ bảo quản đến chất lượng chôm chôm tươi (Nephelium lappaceum L.). Kỹ yếu hội nghị khoa học phát triển nông nghiệp bền vững, phần 2, 85-89. 2010, Nhà xuất bản Nông Nghiệp.
 11. Phan Thi Thanh Que, Le Ngoc An. Extraction of carotenoids pigment from black tiger shrimp waste in organic solvent.  Poster presentation at the 1stConference on Food Science and Technology, 234, 2010, Agriculture publishing house
 12. Que Phan Thi Thanh, B.verlinden, A.Schenk, and B.Nicolaї. The effect of controlled atmosphere storage on the opening of caps and sensory quality of fresh mushrooms. Poster presentation at the 1stConference on Food Science and Technology, Viet Nam,  235, 2010, Agriculture publishing house.
 13. Le My Hong, Bui Thi Quynh Hoa, Phan Thi Thanh Que, Van Minh Nhut. Effect of thermal processing on the kinetics of microorganisms elimination and vitamin C degradation: a case study of pineapple juice. Proceeding  in the 1st Conference on Food Science and Technology, Viet Nam, 229-232, 2010, Agriculture publishing house.
 14. Phan Thị Thanh Quế, Nguyễn Hoàng Lan, Phạm Minh Hiệp. Sự biến đổi chất lượng của tôm sú Penaeus Monodonxử lý trong dung dịch axit hữu cơ. Tạp chí khoa học, số 11, 210-217, 2009. Đại Học Cần Thơ.

Đại học Cần Thơ và Khoa Nông nghiệp

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn