TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

           

             KHOA NÔNG NGHIỆP                                  

English

                                                                                                                                                                                   Email   

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
       Nghiên cứu khoa học là hoạt động thường xuyên của thầy và trò KNN&SHƯD. Các hoạt động nghiên cứu khoa học có tính thực tiễn cao, giải quyết đ­ược nhiều vấn đề của thực tế sản xuất, góp phần quan trọng vào việc tăng nhanh sản lượng lương thực và thực phẩm vùng ĐBSCL. Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng có thế mạnh về nghiên cứu khoa học trong nông nghiệp và công nghệ sinh học. Hàng năm Khoa đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp theo yêu cầu thực tế của địa phương. Với thế mạnh trong hợp tác quốc tế, Khoa đã tranh thủ thêm nguồn kinh phí để đào tạo cán bộ và trang thiết bị hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học. Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng đã và đang tiếp tục chuyển giao những thành tựu khoa học vào thực tiển sản xuất góp phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu vực ĐBSCL. Trong những năm qua, nhiều cán bộ trẻ đã được đào tạo trên đại học trong và ngoài nước, tham gia nghiên cứu nhiều đề tài khoa học nông nghiệp và công nghệ các cấp và đã đạt được những thành tựu nhất định.

     - Khoa luôn cải thiện quy trình cho việc đăng ký, xét duyệt, thực hiện và nghiệm thu các đề tài NCKH nhằm đáp ứng định hướng NCKH chung của Khoa và Trường.

     Năm 2016 -2017 khoa Nông nghiệp và sinh học ứng dụng đã duyệt 11 đề tài cấp Trường, 1 cấp Bộ, 01 đề tài Tây Nam Bộ, 01 đề tài cấp nhà nước, 16 đề tài cấp tỉnh, 03 đề tài cấp huyện và 08 đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

+ Bộ môn Chăn Nuôi tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Chăn nuôi - Thú y Toàn quốc 2017 từ ngày 11-12/3/2017 tại Trường Đại học Cần Thơ với gần 3.500 lượt khách, trong đó có hơn 700 đại biểu chính thức, đăng ký tham dự

+ Bộ môn Khoa học Đất đã tổ chức 05 hội nghị chuyên ngành:

- Hội thảo trong nước “Sử dụng đất bền vững: Mô hình luân canh cây trồng cạn trên nền đất lúa” ngày 15/12/2016 với khoảng 20 người tham dự tại khoa NN&SHUD

- Hội thảo trong nước “Vai trò của đất đai trong công tác khuyến nông: Lý thuyết và Thực tiễn” ngày 22/12/2016 với khoảng 50 người tham dự tại khoa NN&SHUD

- Hội thảo quốc tế “Sử dụng nước ở ĐBSCL: Hiện trạng và định hướng” từ ngày 16 – 19/01/2017 với khoảng 30 người tham dự tại khoa NN&SHUD

- Hội thảo quốc tế “Đa dạng cây trồng trên nền đất lúa trong điều kiện xâm nhập mặn” từ ngày 06/02/2017 với khoảng 45 người tham dự tại khoa NN&SHUD

- Hội thảo trong nước “Đa dạng hóa nguyên liệu làm giá thể trồng hoa và tập huấn phương pháp xử lý giá thể ở quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ” ngày 26/05/2017 với khoảng 50 người tham dự tại Ủy Ban Nhân Dân phường Long Hòa - Quận Bình Thủy - Thành phố Cần Thơ

+ Công tác chuyển giao khoa học - công nghệ năm học 2016 – 2017

Công tác chuyển giao khoa học – công nghệ năm học 2016 -2017 tính đến tháng 8/2017, khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng chuyển giao được 08 đề tài/tư vấn kỹ thuật cho công ty và địa phương.  

 Nghiên cứu khoa học giai đoạn 2011 - 2016

Năm

Cấp Bộ

Cấp Cơ sở

Cấp Địa phương

Nhà nước

 

 

Cán bộ

Sinh viên

Tỉnh

Huyện

 

2011

8

7

4

15

3

 

2012

3

9

4

17

3

 

2013

3

12

3

7

 

1 (nghị định thư)

2014

4

11

8

8

 

 

2015

6

12

8

8

 

 

2016

3

10

7

6

2

1

Tổng

27

61

33

61

8

2

      - Đề tài NCKH cấp Trường từ 2011 - 2016: 79 đề tài

      - Đề tài NCKH cấp Bộ từ 2011 - 2016:   27 đề tài

      - Đề tài hợp tác địa phương từ 2011 - 2016: 82 đề tài

      - Đề tài cấp Quận/Huyện từ 2011 - 2016: 10 đề tài

      - Công tác chuyển giao công nghệ: Khoa đã thực hiện các hợp đồng chuyển giao công nghệ cho các địa phương từ 2006-2011: (1) Tác động của việc khai thác tầng canh tác đến sản xuất nông nghiệp tại Trà Vinh; (2) Biện pháp cải thiện năng suất lúa canh tác trong khu vực bao đê. Tại An Giang; (3) Biện pháp canh tác rau màu đạt tiêu chuẩn GAP tại Cần Thơ; (4) Biện pháp canh tác rau màu sạch. Tổ chức tại Phụng Hiệp, Cần Thơ; (5) Bảo tồn đất than bùn tại Cà Mau; (6) Bảo tồn rừng và đất than bùn theo hướng bền vững tại Cà Mau; (7) Mô hình cơ cấu cây trồng vật nuôi hiệu quả trên vùng đất phèn tại Bạc Liêu; (8) Biện pháp quản lý đất trong canh tác Tiêu tại Phú Quốc; (9) Biện pháp quản lý đất và cải thiện năng suất Bắp tại An Giang; (10) Biện pháp quản lý đất cải thiện năng suất trong canh tác củ hành tại Sóc Trăng; (11) Quy trình công nghệ tuyển chọn dòng khóm Queen “Cầu Đúc” và tạo cây sạch bệnh bằng phương pháp cấy mô; (12) Quy trình công nghệ sản xuất khóm Queen sạch bệnh bằng phương pháp cấy mô; (13) Quy trình công nghệ trồng & chăm sóc các dòng khóm Queen sạch bệnh

     Nhìn chung, công tác nghiên cứu khoa học của Khoa rất đa dạng phong phú, có nhiều đề tài ứng dụng có hiệu quả trong điều kiện ĐBSCL, góp phần đáng kể vào việc nâng cao đời sống nông dân và sự phát triển của vùng.

     Mục tiêu trước mắt đặt ra cho KNN&SHƯD là phải nhanh chóng vươn lên theo kịp bước tiến chung với các trường Đại học Nông nghiệp trong cả nước, cố gắng phát triển đạt trình độ tương đương với các trường Nông nghiệp của các nước trong khu vực, đồng thời tiếp tục giữ vai trò một trung tâm NCKH nông nghiệp quan trọng hàng đầu ở ĐBSCL và tạo ra uy tín trong nước và quốc tế ngày một nâng cao[2]. Muốn thực hiện được những điều nêu trên, KNN&SHƯD cần phải thực hiện tốt những vấn đề sau: (1) Định hướng ngành nghề đào tạo bậc đại học, cao học cho đến tiến sĩ các ngành nông nghiệp mà xã hội cần hiện nay và trong tương lai. Ngày càng nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng quản lý, nâng cấp cơ sở vật chất để có khả năng đào tạo ra các sinh viên tốt nghiệp có chất lượng đào tạo ngang với trình độ các nước Đông Nam Á; (2) Bên cạnh việc đào tạo, cần tăng cường những nghiên cứu cơ bản và ứng dụng. Mục tiêu trước mắt của KNN&SHƯD là nghiên cứu các đề tài khoa học tập trung cho vùng ĐBSCL nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nhất là công nghệ sinh học trong nông nghiệp và chế biến sau thu hoạch; (3) Phục vụ trực tiếp cho cộng đồng, tập trung vào các hoạt động phổ biến và đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thúc đẩy phát triển kinh tế trong vùng; (4) Phát triển các mối quan hệ hợp tác với các Khoa trong và ngoài trường, các cơ quan đào tạo, nghiên cứu trong và ngoài nước.

HỢP TÁC QUỐC TẾ
      Khoa đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với các viện/trường đại học trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ. Các chương trình hợp tác quốc tế tiêu biểu: VLIR (Bỉ), Danida (Đan Mạch), SAREC (Thụy Điển), JICA, JIRCAS (Nhật Bản), IRRI, FAO... Hợp tác nghiên cứu với các trường đại học nước ngoài và trao đổi học viên, sinh viên như Đại học Công Nông Tokyo, Đại học Osaka (Nhật Bản), Đại học Ghent, ĐH Leuven (Bỉ)... Đồng thời Khoa còn hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước như Công ty CP phân bón Bình Điền, Công ty VFC, Công ty Syngenta Thụy Sĩ, Công ty Ajinomoto... Qua các mối quan hệ hợp tác này đã giúp công chức viên chức của Khoa nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu; giúp cả thiện cơ sở vật chất và bổ sung kinh phí cho nghiên cứu khoa học.

DANH MỤC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ
(KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG – TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ)
Tên đề tài/dự án Đối tác/
Đơn vị tài trợ
Thời gian Chủ nhiệm đề tài
Mitigating pesticides pollution in the Mekong Delta RIP của Bỉ 2010-2014 Gs. Võ Thị Gương
Understanding nutrient dynamics in solar saltworks used for Artemia production NAFOSTED-FWO 2012-2014 TS. Châu Minh Khôi
Climate change affecting land use in the Mekong delta: Adaption of rice-based cropping system. Target site: Bac Lieu province CLUES 2011-2014 TS. Châu Minh Khôi
Evaluate the effects of biochar on phosphorus availability in several soils in the Mekong Delta Australia Awards 2013-2014 Nguyễn Thị Kim Phượng
Sử dụng chỉ thị phân tử để xác định tác nhân gây bệnh khảm trên bầu, bí, dưa Hợp tác với Úc 2012 Ths. Lê Phước Thạnh
Biological control gummy stem blight (Didymella bryoniae) and Fusarium wilt on watermelon by rhizobacteria Pseudomonas fluorescens 231-1 Funding from International Foundation for Science (Sweden) 2010 - 2011 Ts. Nguyễn Thị Thu Nga
A study of in vitro CH4 production effected by the natural tannin and soluble carbohydrate sources Dự án JIRCAS 2011 – 2012 BM Chăn nuôi
Effects of cashew nut shell liquid (CNSL) on the methane reduction in in vitro and feed digestibility in cattle Dự án JIRCAS 2011 – 2013 BM Chăn nuôi
A study of reducing CH4 production in in vitro by using different levels of coconut oil in cattle Dự án JIRCAS 2011 – 2013 BM Chăn nuôi

 

 

Tin tức khác

               
 

ĐÀO TẠO

 

NGHIÊN CỨU

 

CƠ SỞ DỮ LIỆU

 

LIÊN KẾT

 

KẾT NỐI  DOANH NGHIỆP

 

Qui chế học vụ

Học phí

Thông tin học bổng

 

Xuất bản phẩm

 

Cơ sở dữ liệu và tạp chí

 

  FAOSTAT, ResearchGate, GFSIVLIR,  …  

 Vemedim, De Heus, GreenFeed,   Ajinomoto, Phan bon Binh Dien, VFC, Tap doan Loc Troi, …

 

    
                 

 

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn