DANH SÁCH CÁN BỘ  

(Nhấp vào Họ và tên cán bộ để xem lý lịch khoa học)

STT

Họ và Tên

Mã Số

Chức danh

Chức Vụ

Điện thọai

Email

1

GS. Lê Văn Hòa

413

Nhà Giáo ưu tú

GV cao cấp

0904901798

lvhoa@ctu.edu.vn

2

PGS.TS. Lê Văn Bé 

411

Trưởng Bộ môn

GV cao cấp

0918933710

lvbe@ctu.edu.vn

3

PGS.TS. Phạm Phước Nhẫn

2187

P.Trưởng BM

Giảng viên cao cấp

0946936568

ppnhan@ctu.edu.vn

4

TS. Phan T. Bích Trâm

422

Giảng viên chính

0918889075

ptbtram@ctu.edu.vn

5

ThS. Mai Văn Trầm

929

Giảng viên chính

0913721751

mvtram@ctu.edu.vn

6

TS. Lê Bảo Long

2029

Giảng viên chính

0919132894

lblong@ctu.edu.vn

7

TS. Nguyễn Văn Ây

2419

Giảng viên chính

0919613001

nvay@ctu.edu.vn

8

TS. Phạm T.Phương Thảo

2358

Giảngviên chính

0918998798

ptpthao@ctu.edu.vn

9

ThS. Lê Hồng Giang

2420

Giảng viên

( Nghiên cứu sinh trong nước)

0936665094

lhgiang@ctu.edu.vn

10

 TS. Lê Minh Lý

2530

Giảng viên

Thư ký Bộ môn

0907457991

minhly@ctu.edu.vn

11

KS. Nguyễn Hoàng Sơn

2686

PV Giảng dạy

0989845129

hoangson@ctu.edu.vn

12

TS. Ngô Phương Ngọc

9622

Giảng viên

 

npngoc@ctu.edu.vn

13

ThS. Trương Hoàng Ninh

9616

CB. Nghiên cứu

0933483199

thninh@ctu.edu.vn

14

ThS. Nguyễn Thành Nhân

9615

 CB. Nghiên cứu

 01263925899

nguyenthanhnhan@ctu.edu.vn

15

KS. Phan Hữu Nghĩa

9640

 Kỹ thuật viên

 0907300824

phanhuunghia@ctu.edu.vn

16

ThS. Lê Thị Hoàng Yến

9830

CB. Nghiên cứu

0973185766

hoangyen@ctu.edu.vn

 CÁN BỘ VỀ HƯU

1

Trần Minh Thành

2

Nguyễn Bảo Toàn

3

Lê Văn Hai

4

Lê Thị Điểu

5

Phan Thị Hồng Nhung

6

Lâm Ngọc Phương

 

 

1067567
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1589
13623
37824
1067567

Liên hệ

BỘ MÔN SINH LÝ - SINH HÓA

Khoa Nông Nghiệp - Đại học Cần Thơ

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Số điện thoại: 0292 3872 067

Email: bmslshknn@ctu.edu.vn