Ngành Sinh Học Ứng Dụng (Mã ngành: 52420203), bậc đại học hệ chính quy, thời gian đào tạo 3-4 năm, khối tuyển sinh: A,B. Mục tiêu là đào tạo những kỹ sư Sinh Học Ứng Dụng có kiến thức chuyên sâu về sinh học cơ bản, sinh lý học động thực vật, vi sinh học tế bào học, sinh học phân tử, hóa học và sinh hóa để đáp ứng cho lĩnh vực ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Kỹ sư Sinh Học Ứng Dụng sẽ được rèn luyện những kỹ năng về kỹ thuật sinh học và sinh hóa trong phòng thí nghiệm, kỹ thuật nuôi cấy mô, kỹ thuật ly trích và phân tích hợp chất hữu cơ, kỹ thuật sản xuất các sản phẩm ứng dụng trong đời sống, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành, kỹ năng ứng dụng tin học trong phân tích số liệu và báo cáo khoa học, kỹ năng lập dự án và kiến thức thị trường để có thể dễ dàng tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có nhiều cơ hội tìm việc làm phù hợp với khả năng hoặc tiếp tục theo học sau đại học ở các chuyên ngành có liên quan trong và ngoài nước...

Mục tiêu đào tạo:

  1. Đào tạo kỹ sư Sinh học ứng dụng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có năng lực thực hành, tận tụy với nghề nghiệp, có khả năng tiếp tục phát triển trong chuyên môn và ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và kinh tế của đất nước.
  2. Trang bị cho người học về kỹ năng ứng xử, kỹ năng giao tiếp bằng Anh ngữ thông thường. Sinh viên cũng dươc học về các kiến thức cơ bản phần mềm tin học, sinh học, hóa học và sinh hóa giúp hiểu rõ các nguyên lý của các quá trình sinh học liên quan đến cây trồng.
  3. Đào tạo kỹ sư có kiến thức chuyên sâu về quản lý cây trồng để đạt được năng suất và hiệu quả cao bao gồm kỹ thuật trồng như chăm sóc; nhận diện và phòng trừ sâu bệnh, cỏ dại hại cây trồng; Quản lý dinh dưỡng; điều khiển ra hoa và bảo quản sau thu hoạch. Bên cạnh đó có khả năng làm việc theo nhóm, tính tự chủ trong phương pháp làm việc và nghiên cứu khoa học, biết phân tích các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, đúc kết và hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo.
  4. Đào tạo kỹ sư sau khi tốt nghiệp làm việc được ở Viện, Trường, các Cơ quan nghiên cứu và giảng dạy. Bên cạnh đó, làm việc tốt ở các sở ban ngành và công ty liên quan đến nông nghiệp. Đủ trình độ để theo học ở những bậc học cao hơn trong và ngoài nước. 
14654351
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
10765
103195
439299
14654351

Liên hệ

KHOA SINH LÝ - SINH HÓA

Trường Nông Nghiệp - Đại học Cần Thơ

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Số điện thoại: 0292 3872 067

Email: bmslshknn@ctu.edu.vn