BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

Bộ môn Khoa học cây Trồng tổ chức hoạt động sinh hoạt dã ngoại tại Khu Du lịch Sala-Tam Bình, Vĩnh Long nhân kỹ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30 4); Quốc tế Lao động (1-5) 

 

 

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email