KHOA KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

Đồng Thuận - Tận Tâm - Chuẩn mực - Sáng tạo

 

GIỚI THIỆU BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG

          Bộ môn Khoa học Cây trồng (KHCT) được thành lập năm 1968 với tên gọi là Bộ môn Sinh Nông, sau đó đổi thành Bộ môn Kỹ Thuật Cây Trồng. Đến năm 1988, ba Bộ môn Sinh Lý Thực Vật, Di Truyền – Chọn Giống, Kỹ Thuật Cây Trồng cùng với Trại Thực Nghiệm Giống Cây Trồng và Trại Nghiên Cứu và Phát Triển Cây Ăn Trái Phước Sang được sát nhập để thành lập Bộ môn KHCT. Đến năm 2022, Bộ môn được thay đổi, cơ cấu lại nhân sự và đổi thành Khoa Khoa học Cây trồng cho đến nay.

        Khoa Khoa học Cây trồng có 2 phòng TN chính: (1) Phòng TN Dinh dưỡng Cây trồng phân tích được dinh dưỡng khoáng Cây trồng như đạm, lân, kali, các nguyên tố vi lượng và chất hữu cơ;  phẩm chất nông sản (các chỉ tiêu đường tổng số, tổng số acid hoà tan, tổng chất rắn hòa tan,…) và các chỉ tiêu về hình thái Cây trồng và (2) Phòng TN Nấm chuyên phân tích các chỉ tiêu về đặc tính hình thái, chất lượng các loại Nấm ăn và Nấm dược liệu.

Xem tiếp...

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email