KHOA KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

Đồng Thuận - Tận Tâm - Chuẩn mực - Sáng tạo

 

GIỚI THIỆU BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG

          Bộ môn Khoa học Cây trồng (KHCT) được thành lập năm 1968 với tên gọi là Bộ môn Sinh Nông, sau đó đổi thành Bộ môn Kỹ Thuật Cây Trồng. Đến năm 1988, ba Bộ môn Sinh Lý Thực Vật, Di Truyền – Chọn Giống, Kỹ Thuật Cây Trồng cùng với Trại Thực Nghiệm Giống Cây Trồng và Trại Nghiên Cứu và Phát Triển Cây Ăn Trái Phước Sang được sát nhập để thành lập Bộ môn KHCT. Đến năm 2005, Bộ môn được chia tách ra, cơ cấu lại nhân sự và giữ nguyên tên là Bộ môn KHCT cho đến nay.

        Bộ môn KHCT có 2 phòng TN chính: (1) Phòng TN Dinh dưỡng Cây trồng phân tích được dinh dưỡng khoáng Cây trồng như đạm, lân, kali, các nguyên tố vi lượng và chất hữu cơ;  phẩm chất nông sản (các chỉ tiêu đường tổng số, tổng số acid hoà tan, tổng chất rắn hòa tan,…) và các chỉ tiêu về hình thái Cây trồng và (2) Phòng TN Nấm chuyên phân tích các chỉ tiêu về đặc tính hình thái, chất lượng các loại Nấm ăn và Nấm dược liệu.

Xem tiếp...

ông tin tuyển sinh ngành Khoa học cây trồng

Thông tin chung

- Tên ngành: Khoa học Cây trồng

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 140

- Tên chuyên ngành: Khoa học Cây trồng

- Mã ngành tuyển sinh: 7620110 (Chọn chuyên ngành Khoa học cây trồng - Chương trình đào tạo đạt chuẩn chất lượng quốc tế AUN-QA)   

- Phương thức xét tuyển:

   + Xét tuyển bằng điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT (Phương thức 2).

   + Xét tuyển bằng điểm học bạ THPT (Phương thức 3).

- Mã ngành tuyển sinh: 7620110 (Chọn chuyên ngành Khoa học cây trồng - Chương trình đào tạo đạt chuẩn chất lượng quốc tế AUN-QA) 

- Tổ hợp xét tuyển: Toán-Hóa-Sinh (B00); Toán-Lý-Sinh (A02); Toán-Sinh-Tiếng Anh (B08); Toán-Hóa-Tiếng Anh (D07).

- Tên ngành được ghi trên bằng tốt nghiệp, bảng điểm và quyết định tốt nghiệp. Tên chuyên ngành được ghi trên bảng điểm và quyết định tốt nghiệp.

Giới thiệu

- Chuyên ngành Khoa học Cây trồng nghiên cứu, phân tích, giải quyết các vấn liên quan đến cây trồng như chọn tạo và nhân giống; kỹ thuật canh tác các loại trồng (cây lúa, cây ăn trái, cây rau màu…); các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất cây trồng. Bên cạnh đó, người học có khả năng tạo ra những giống cây trồng mới, tiếp cận những phương pháp, công nghệ hiện đại góp phần tạo ra các sản phẩm cây trồng sạch, an toàn và chất lượng.

- Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng quản lý và sản xuất cây trồng thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu; có năng lực làm việc và nghiên cứu khoa học; có ý thức phục vụ nhân dân nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong xu hướng phát triển nền Nông nghiệp Hội nhập quốc tế và bền vững của đất nước.

Vị trí việc làm

Cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, cán bộ giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học cây trồng ở các cơ quan quản lý về Nông nghiệp; các Viện, trường; các doanh nghiệp, hợp tác xã…

Khởi nghiệp: tự lập trang trại, công ty riêng (trại nấm, giống cây trồng, trồng rau sạch, trồng rau tự động…)

Có khả năng học tập nâng cao trình độ (thạc sĩ, tiến sĩ) trong và ngoài nước bằng các nguồn học bổng đa dạng khác nhau tại các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Canada, Hà Lan, Israel…

Nơi làm việc

Các cơ quan quản lý về Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, , sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sở Khoa học và Công nghệ trung tâm Khuyến nông, trung tâm giống, phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; trạm Khuyến nông…); các Viện, trường, cơ quan giảng dạy và nghiên cứu khoa học; các doanh nghiệp, hợp tác xã (công ty Giống cây trồng, công ty Phân bón, trang trại, hợp tác xã Nông nghiệp, công ty chăm sóc cây trồng…); các tổ chức trong và ngoài nước hoặc có thể tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực Cây trồng. 

→ Chuẩn đầu ra đạt chuẩn chất lượng quốc tế AUN-QA

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Có khả năng tự học suốt đời, có khả năng cập nhật kiến thức, tiếp tục nghiên cứu và học tập chuyên sâu về khoa học cây trồng, sáng tạo trong công việc.

- Đáp ứng được với yêu cầu học tập ở các trình độ sau đại học trong lĩnh vực cây trồng. 

Chương trình đào tạo ngành Khoa học cây trồng

Xem chi tiết tại đây.

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email