KHOA KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

Đồng Thuận - Tận Tâm - Chuẩn mực - Sáng tạo

 

Báo cáo chuyên đề 2, 3 của nghiên cứu sinh Trần Thị Hồng Huyến (20/12/2013)

Kính chào quí Thầy, Cô cùng các anh, chị học viên cao học và các em sinh viên!

Vào lúc 14 giờ, ngày thứ sáu (20/12/2013), khoa NN. Bộ môn Khoa học cây trồng tổ chức buổi báo cáo chuyên đề 2, 3 của Nghiên cứu sinh Trần Thị Hồng Huyến

Tên chuyên đề 2: “Biện pháp quản lý nước kết hợp bón phân đạm trên sinh trưởng cây lúa và phát thải khí amoniac, mêtan và ôxit nitơ ở đất lúa ngập nước

Tên chuyên đề 3: “Ảnh hưởng của quản lý nước và bón phân đến biến đổi hóa học và sinh trưởng cây lúa trên đất ngập nước

Bộ môn Khoa học cây trồng trân trọng thông báo và mời quí Thầy, Cô cùng các anh, chị học viên cao học và các em sinh viên quan tâm đến tham dự buổi báo cáo.

Kính chúc sức khỏe!

 

 

Báo cáo chuyên đề của nghiên cứu sinh Trương Thành Tâm (7/12/2013)

Kính chào quí Thầy, Cô cùng các anh, chị học viên cao học và các bạn gần xa

Bộ môn Khoa học cây trồng trân trọng thông báo mời quí Thầy, Cộ cùng các anh, chị học viên cao học và các bạn gần xa có quan tâm đến tham dự buôi báo cáo các chuyên đề của nghiên cứu sinh Trương Thành Tâm

1. Chuyên đề 1:

* Tên chuyên đề: "Giới thiệu chung về sweet sorghum"

NCS: Trương Thành Tâm  -  Mã số NCS: 62 01 11 05

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng - Mã số: 62 62 01 10, khóa 2011.

Người hướng dẫn: PGS. TS. Lê Văn Hòa

* Thời gian: 7:30 - 9:00 g, ngày 07/12/2013.

* Địa điểm: Phòng họp Khoa NN & SHƯD

 

 2. Chuyên đề 2:

* Tên chuyên đề: "Kỹ thuật trồng sweet sorghum và các vấn đề về dịch hại"

NCS: Trương Thành Tâm  -  Mã số NCS: 62 01 11 05

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng - Mã số: 62 62 01 10, khóa 2011.

Người hướng dẫn: PGS. TS. Lê Văn Hòa

* Thời gian: 9:00 - 10:30 g, ngày 07/12/2013.

 * Địa điểm: Phòng họp Khoa NN & SHƯD

 Trân trọng

 

Xem tiếp...

Báo cáo chuyên đề của nghiên cứu sinh Trần Thị Hồng Huyến

Kính chào quí Thầy, Cô cùng các anh, chị học viên cao học và các em sinh viên!

Vào lúc 15giờ, ngày thứ 7 (14/12/2013), phòng 201NN. Bộ môn Khoa học cây trồng tổ chức buổi báo cáo chuyên đề của Nghiên cứu sinh Trần Thị Hồng Huyến 

Tên chuyên đề: “Ảnh hưởng của biện pháp quản lý rơm rạ trên sự sinh trưởng cây lúa và phát thải khí amoniac, mêtan và oxit nitơ" 

Bộ môn Khoa học cây trồng trân trọng thông báo và mời quí Thầy, Cô cùng các anh, chị học viên cao học và các em sinh viên quan tâm đến tham dự buổi báo cáo.

Kính chúc sức khỏe!

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email