KHOA KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

Đồng Thuận - Tận Tâm - Chuẩn mực - Sáng tạo

 

Tổ TĐG CTĐT theo tiêu chuẩn Quốc tế giai đoạn 2020 - 2021 ngành Khoa học Cây Trồng

(Quyết định 878/QĐ-ĐHCT ngày 07 tháng 5 về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá, Tổ tự giá và Ban thư ký thực hiện Kiểm định chất lượng Quốc tế 08 CTĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN – QA giai đoạn 2020 – 2021

TT

MSCB

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

1667

Nguyễn Quang Dũng

Phó chánh VP Khoa

Thư ký

2

2412

Bùi Thị Cẩm Hường

GV, Bộ  môn KHCT

Thành viên

3

2345

Lê Vĩnh Thúc

Trưởng Bộ môn KHCT

Tổ trưởng

4

2260

Trần Thị Bích Vân

GV, Bộ  môn KHCT

Thành viên

5

2797

Nguyễn Quốc Khương

GV, Bộ  môn KHCT

 Thành viên

6

2780

Nguyễn Hồng Huế

Phục vụ GD, Bộ  môn KHCT

 Thành viên

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email