BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

TS. Bùi Thị Cầm Hường và TS. Nguyễn Quốc Khương cần sinh viên thực hiện đề tài:

Cán bộ hướng dẫn:

Bùi Thị Cẩm Hường (email: btchuong@ctu.edu.vn; số điện thoại: 0909-445-576)

Nguyễn Quốc Khương (email: nqkhuong@ctu.edu.vn; số điện thoại: 0942-679-867)

 

Đề tài 1. Áp dụng vi khuẩn nội sinh trong giảm lượng phân hóa học (đạm và lân) cho cây đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms) trồng trong điều kiện nhà lưới

(Địa điểm: nhà lưới bộ môn Khoa học cây trồng)

Đề tài 2. Hiệu quả của vi khuẩn vùng rễ cây đinh lăng đến sinh khối cây và cải thiện chất lượng đất tại Khu thực nghiệm

(Địa điểm: Khu thực nghiệm bộ môn Khoa học cây trồng)

Đề tài 3. Đánh giá ảnh hưởng của sử dụng vi khuẩn vùng rễnội sinh cây đinh lăng đến khả năng giảm tích lũy kim loại nặng (As) trong cây

(Địa điểm: nhà lưới bộ môn Khoa học cây trồng)

 

Kính phí thực hiện đề tài: Nguồn kinh phí từ đề tài của Cô Hường và Thầy Khương

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email