KHOA KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

Đồng Thuận - Tận Tâm - Chuẩn mực - Sáng tạo

 

THÔNG TIN BÁO CÁO LUẬN ÁN NCS CẤP CƠ SỞ

Trường Đại học Cần Thơ tổ chức chấm luận án tiến sĩ cấp CƠ SỞ cho Nghiên cứu sinh: LÊ THỊ BẢO CHÂU, chuyên ngành Khoa học Cây trồng

Tên luận án: “Nghiên cứu gốc ghép có khả năng chịu úng của dưa lê (Cucumis melon L.) canh tác trên nền đất lúa”

Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Ba, Trường Đại học Trà Vinh

Thời gian: Lúc 8 giờ 00, ngày 13 tháng 8 năm 2022 (thứ bảy).

Địa điểm: Phòng họp Tiến sĩ, Lầu 2 - Nhà Điều Hành, Trường Đại học Cần Thơ. 

 

Rất mong các bạn sắp xếp thời gian đến tham dự, để ủng hộ chiến hữu, học tập và hy vọng sẽ rút được nhiều kinh nghiệm quý báo cho việc học tập và nghiên cứu của cá nhân.

Trân trọng./.

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email