KHOA KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

Đồng Thuận - Tận Tâm - Chuẩn mực - Sáng tạo

 

Trường Đại học Cần Thơ tổ chức chấm luận án tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh TRẦN HỮU PHÚC

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng;  Mã ngành: 62620110  

Tên Luận án: “Sưu tập, tuyển chọn và lọc thuần giống lúa mùa chịu mặn phục vụ mô hình lúa - tôm

Người hướng dẫn 1: TS. Vũ Anh Pháp

Người hướng dẫn 2: TS. Huỳnh Kỳ

 Thời gian: Lúc 8:30; ngày 19 tháng 02 năm 2022 (thứ bảy).

Địa điểm: Phòng họp Tiến sĩ, Lầu 2 - Nhà Điều Hành, Trường Đại học Cần Thơ. 

 Rất mong Quý Thầy/Cô, anh chị và các bạn sắp xếp thời gian đến tham dự ủng hộ tinh thần và chia sẽ niềm vui với Phúc

Trân trọng./.

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email