BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

Danh sách đề tài nghiên cứu cấp tỉnh

 1. Nâng cao năng suất xoài rải vụ tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
 2. Xây dựng quy trình canh tác nhãn E-dor và nhãn Xuồng Cơm Vàng tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
 3. Nghiên cứu một số biện pháp cải thiện năng suất và hiệu quả kinh tế vườn dừa cũ và khảo sát khả năng phát triển của một số giống dừa có giá trị kinh tế cao
 4. Điều tra, bình tuyển cây đầu dòng, xác định gốc ghép và một số kỹ thuật làm tăng năng suất, phẩm chất và kéo dài thời gian bảo quản dâu Hạ Châu
 5. Điều tra hiện tượng khô đầu múi trái quýt Hồng tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
 6. Khắc phục hiện tượng khô đầu múi trái quýt Hồng tại huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp
 7. Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật canh tác nhằm nâng cao năng suất và chất lượng xoài cát Hòa Lộc theo hướng GAP
 8. Nghiên cứu kỹ thuật xử lý chanh Tàu ra hoa mùa nghịch tại Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ
 9. Tuyển chọn cây đầu dòng và một số biện pháp cải thiện năng suất và phẩm chất mít Ba Láng hạt lép tại Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ
 10. Hoàn thiện kỹ thuật xử lý ra hoa, quản lý bệnh thán thư và đốm đen vi khuẩn trên xoài cát Hòa Lộc tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
 11. Nghiên cứu khảo sát ngành trồng cây ăn trái & hệ thống VAC ở huyện Hà Tiên
 12. Nghiên cứu khảo sát ngành trồng cây ăn trái & hệ thống VAC ở huyện Phú Quốc
 13. Kỹ thuật canh tác tổng hợp nhằm làm tăng khả năng chống chịu bệnh vàng lá gân xanh của cam quýt và hạn chế sự phát triển của bệnh
 14. Sử dụng Benomyl (Methyl -1-Butylcarbamoyl -2- Benzimidazol Carbamate) và  Benzyl adenine (6-Benzylaminopurine) để bảo quản xoài Cát Hòa Lộc 
 1. Chương trình phát triển công nghệ sinh học tỉnh Cần Thơ Giai đoạn 2001-2005
 2. Phát triển giống cây ăn trái xã Phụng Hiệp huyện Phụng Hiệp tỉnh Cần Thơ.
 3. Nghiên cứu biện pháp nâng cao năng suất và phẩm chất xoài Châu Hạng Võ gắn liền với địa danh Trà Vinh.
 4. Thanh lọc giống cây ăn quả chịu mặn ở Bạc Liêu.
 5. Phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho đồng bào dân tộc trên đất giồng cát tỉnh Trà Vinh.
 6. Ứng dụng công nghệ sinh học vào việc thanh lọc và phục tráng 3 giống lúa đặc sản (VD 20, Tài Nguyên mùa và Klong Luong 1) tại tỉnh Tiền Giang.
 7. Nghiên cứu xây dựng mô hình lúa- tôm bền vững tại huyện An Minh và Hòn Đất tỉnh Kiên Giang.
 8. Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao năng suất, phẩm chất đậu phộng tỉnh Trà Vinh.
 9. Nghiên cứu ứng dụng xử lý tiền thu hoạch để nâng cao phẩm chất và kéo dài thời gian tồn trữ xoài Cát Hòa Lộc tại Cần Thơ.
 10. Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật “sản xuất tích hợp nông nghiệp" qui mô nông hộ ở xã Huyền Hội huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh.
 11. Nghiên cứu bảo quản tươi kéo dài thời gian tồn trử trái cam Sành, quýt Đường và bưởi Năm Roi tại Cần Thơ.
 12. Ứng dụng công nghệ cao trong chọn, tạo giống cam Sành (Citrus nobilis Lour) và quýt Đường (Citrus reticulataBlanco) không hạt có năng suất và phẩm chất cao.
 13. Nhân rộng kết quả nghiên cứu của đề tài ứng dụng công nghệ sinh học vào việc thanh lọc và phục tráng giống lúa Nếp Bè đặc sản tại tỉnh Tiền Giang.
 14. Nghiên cứu sản xuất trái Măng cụt sạch theo hướng hữu cơ sinh học, xử lý ra hoa sớm, khắc phục hiện tượng xì mủ, sượng trái và da cám.
 15. Nghiên cứu một số biện pháp để gia tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất lúa Hè Thu ở vùng chủ động nước của huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp.
 16. Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi bò và sản xuất rau màu để phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc Khmer xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.
 17. Cải thiện sản xuất một số loại hoa truyền thống triển vọng ở Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp.
 18. Nghiên cứu kỹ thuật trồng, bảo quản và chế biến sen lấy hột.
 19. Xây dựng mô hình đưa cây màu xuống chân đất ruộng khu vực kênh bê tông Cầu Tre, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.
 20. Ứng dụng kỹ thuật xử lý tiền thu hoạch để nâng cao phẩm chất và kéo dài thời gian tồn trử xoài Châu Nghệ.
 21. Khôi phục cà phát triển xoài Thơm Vĩnh Hòa, Tân Châu, An Giang.
 22. Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao năng suất và phẩm chất quýt Đường huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
 23. Nghiên cứu và ứng dụng trồng dưa hấu, cà chua ghép gốc chống bệnh héo rũ do nấm Fusarium sp. và vi khuẩn Ralstonia solanacearum tại Hậu Giang.
 24. Ứng dụng công nghệ cao xây dựng mô hình trồng rau an toàn phục vụ phát triển du lịch tại huyện Phú Quốc, Kiên Giang.
 25. Nghiên cứu và ứng dụng trồng dưa hấu, cà chua ghép gốc chống bệnh héo rũ do nấm Fusarium sp. và vi khuẩn Ralstonia solanacearum, Bạc Liêu.
 26. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trồng rau an toàn qui mô gia đình tại thị xã Sóc Trăng.
 27. Khảo nghiệm một số loại phân thủy canh (MU, ME, HO & CC) của công ty phân bón miền Nam  trên các loại  rau ăn lá và rau ăn trái.
 28. Nghiên cứu xây dựng mô hình lúa- tôm bền vững tại huyện An Minh và Hòn Đất tỉnh Kiên Giang.
 29. Nghiên cứu một số biện pháp để gia tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất lúa Hè Thu ở vùng chủ động nước của huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp.
 30. Dự án phát triển sản xuất chuối Xiêm theo hướng Việt GAP tại huyện U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang.
 31. Nghiên cứu biện pháp nâng cao năng suất và phẩm chất xoài Châu Hạng Võ gắn liền với địa danh Trà Vinh.
 32. Thanh lọc giống cây ăn quả chịu mặn ở Bạc Liêu.
 33. Nghiên cứu biện pháp nâng cao năng suất và phẩm chất xoài Châu Hạng Võ gắn liền với địa danh Trà Vinh.
 34. Nghiên cứu bảo quản tươi kéo dài thời gian tồn trử trái cam Sành, quýt Đường và bưởi Năm Roi tại Cần Thơ.
 35. Xây dựng mô hình đưa cây màu xuống chân đất ruộng khu vực kênh bê tông Cầu Tre, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.
 36. Ứng dụng kỹ thuật xử lý tiền thu hoạch để nâng cao phẩm chất và kéo dài thời gian tồn trử xoài Châu Nghệ.
 37. Khôi phục cà phát triển xoài Thơm Vĩnh Hòa, Tân Châu, An Giang.
 38. Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao năng suất và phẩm chất quýt Đường huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
 39. Nghiên cứu ứng dụng xử lý tiền thu hoạch để nâng cao phẩm chất và kéo dài thời gian tồn trử xoài Cát Hòa Lộc tại Cần Thơ.
 40. Ứng dụng công nghệ cao trong chọn, tạo giống cam Sành (Citrus nobilis Lour) và quýt Đường (Citrus reticulataBlanco) không hạt có năng suất và phẩm chất cao.
 41. Nghiên cứu và ứng dụng trồng dưa hấu, cà chua ghép gốc chống bệnh héo rũ do nấm Fusarium sp. và vi khuẩn Ralstonia solanacearum tại Hậu Giang.
 42. Ứng dụng công nghệ cao xây dựng mô hình trồng rau an toàn phục vụ phát triển du lịch tại huyện Phú Quốc, Kiên Giang.
 43. Nghiên cứu và ứng dụng trồng dưa hấu, cà chua ghép gốc chống bệnh héo rũ do nấm Fusarium sp. và vi khuẩn Ralstonia solanacearum, Bạc Liêu.
 44. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trồng rau an toàn qui mô gia đình tại thị xã Sóc Trăng.
 45. Khảo nghiệm một số loại phân thủy canh (MU, ME, HO & CC) của công ty phân bón miền Nam  trên các loại  rau ăn lá và rau ăn trái.

Dữ liệu đang cập nhật

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email