BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

Danh sách đề tài nghiên cứu cấp Bộ

 1. Khắc phục hiện tượng dừa không mang trái trên giống dừa Ta Xanh ở tỉnh Bến Tre.
 2. Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật phát triển vùng ca cao (Theobroma cacao ) trồng xen trong vườn cây lâu năm góp phần phát triển nông nghiệp bền vững ở Hậu Giang.
 3. Nghiên cứu khả năng sản xuất đường từ dịch buồng hoa dừa nước (Nypa fruticans wurmb) ở đồng bằng sông Cửu Long.
 4. Nghiên cứu biện pháp canh tác dưa hấu trong mùa mưa ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.
 5. Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến sự ra hoa xoài Cát Hòa Lộc.
 6. Nguyên nhân và biện pháp khắc phục bệnh đỏ đít trái quýt Đường ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.
 7. Đánh giá khả năng kháng bệnh héo tươi do vi khuẩn (Ralstonia solanicearum) trên cà chua ghép ở đồng bằng sông Cửu Long.
 8. Khảo sát tính ổn định tính trạng không hột của cây  quýt Đường không hột đột biến tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long.
 9. Nghiên cứu một số biện pháp để gia tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất lúa Hè Thu ở vùng ĐBSCL.
 10. Nguyên nhân và biện pháp khắc phục bệnh đỏ đít trái quýt Đường ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.
 11. Nguyên nhân và biện pháp khắc phục bệnh đỏ đít trái quýt Đường ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.
 12. Đánh giá khả năng kháng bệnh héo tươi do vi khuẩn (Ralstonia solanicearum) trên cà chua ghép ở đồng bằng sông Cửu Long.

Dữ liệu đang cập nhật

 

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email