KHOA KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

Đồng Thuận - Tận Tâm - Chuẩn mực - Sáng tạo

 

CÔNG TY CP VƯỜN TRÁI CỬU LONG - TUYỂN DỤNG KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP

Yêu cầu:

- Tổt nghiệp Đại Học các chuyên ngành: Khoa học đất, Khoa học cây trồng, Nông học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đến nông nghiệp.

- Có khả năng giao tiếp/ làm việc với nhà vườn (nông dân), hợp tác xã và nhà cung cấp.

- Kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc

- Làm việc độc lập và Sẵn sàng đi công tác.

- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 1-3 năm.

- Ngoại ngữ: Có thể sử dụng tiếng anh (viết, giao tiếp) là một lợi thế.

Địa điểm làm việc: Tại Nhà máy Cần Thơ và các nhà vườn khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Chi tiết xem file đính kèm tại đây.

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email