BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

Báo cáo chuyên đề của nghiên cứu sinh Trương Thành Tâm (7/12/2013)

Kính chào quí Thầy, Cô cùng các anh, chị học viên cao học và các bạn gần xa

Bộ môn Khoa học cây trồng trân trọng thông báo mời quí Thầy, Cộ cùng các anh, chị học viên cao học và các bạn gần xa có quan tâm đến tham dự buôi báo cáo các chuyên đề của nghiên cứu sinh Trương Thành Tâm

1. Chuyên đề 1:

* Tên chuyên đề: "Giới thiệu chung về sweet sorghum"

NCS: Trương Thành Tâm  -  Mã số NCS: 62 01 11 05

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng - Mã số: 62 62 01 10, khóa 2011.

Người hướng dẫn: PGS. TS. Lê Văn Hòa

* Thời gian: 7:30 - 9:00 g, ngày 07/12/2013.

* Địa điểm: Phòng họp Khoa NN & SHƯD

 

 2. Chuyên đề 2:

* Tên chuyên đề: "Kỹ thuật trồng sweet sorghum và các vấn đề về dịch hại"

NCS: Trương Thành Tâm  -  Mã số NCS: 62 01 11 05

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng - Mã số: 62 62 01 10, khóa 2011.

Người hướng dẫn: PGS. TS. Lê Văn Hòa

* Thời gian: 9:00 - 10:30 g, ngày 07/12/2013.

 * Địa điểm: Phòng họp Khoa NN & SHƯD

 Trân trọng

 

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email