BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

Thang điểm chấm luận văn tốt nghiệp Đại học Ngành Khoa học Cây trồng, 2014

Điều kiện để báo cáo luận văn:

  1. Luận văn phải đúng chuyên ngành (Nội dung phù hợp với những môn đã học trong chương trình). Không đúng chuyên ngành sẽ bị điểm F. 
  2. Luận văn nếu có phát hiện gian lận sẽ bị điểm F (copy LKTL, số liệu thu thập không trung thực,...)

Thang điểm chấm luận văn tốt nghiệp Đại học Ngành Khoa học Cây trồng, 2014

Điều kiện để báo cáo luận văn:

  1. Luận văn phải đúng chuyên ngành (Nội dung phù hợp với những môn đã học trong chương trình). Không đúng chuyên ngành sẽ bị điểm F. 
  2. Luận văn nếu có phát hiện gian lận sẽ bị điểm F (copy LKTL, số liệu thu thập không trung thực,...)

Đề tài khen thưởng

Đề tài có tính sáng tạo, tính hoàn chỉnh sẽ được điểm thưởng từ 1-2 điểm không kể trong Thang điểm của chấm luận văn.

 

Thang điểm

  1. 1.       Luận văn (8 điểm)

1.1   Nội dung (6 điểm)

- Mở đầu (nói lên được tầm quan trọng của đề tài) (1 điểm)

- Phương tiện và phương pháp, cách xử lý số liệu (1 điểm)

- Kết quả và thảo luận (giải thích được số liệu thu thập được) (4 điểm)

1.2   Hình thức (2 điểm)

- Lỗi lược khảo và trích dẫn tài liệu, chính tả, trình bày sạch, đẹp, có đầu tư,… (1,5 điểm).

- Văn phong trình bày dễ hiểu (0,5 điểm).

2. Trình bày báo cáo (2 điểm)

      - Cách trình bày báo cáo (trang phục, bài báo cáo, thuyết trình) (0.5 điểm)

      - Trả lời câu hỏi (1.5 điểm)

Đại học Cần Thơ và Khoa Nông nghiệp

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email