CTU       English

Thông báo kế hoạch xét và phát bằng tốt nghiệp đợt 2 lần 2 năm 2022.

Phòng Đào tạo sẽ triển khai nhanh kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 lần 2 
(không tính điểm SV đang học học kỳ 3, 2021-2022) như sau:
- SV đủ điều kiện tốt nghiệp nếu có nhu cầu xét tốt nghiệp thì sẽ thực hiện đăng ký từ 27-03/7/2022.
- SV có nhu cầu nộp chứng chỉ (anh văn, tin học,...)để tốt nghiệp thì vui lòng nộp cho Khoa chậm nhất đến 30/6/2022 (các trường hợp nộp trễ đơn xét vào đợt 3/2022). Điểm sẽ cập nhật hệ thống chậm nhất đến 05/7/2022.
- Phòng Đào tạo sẽ xét tốt nghiệp từ ngày 05-08/7/2022.
- SV cần thường xuyên theo dõi các thông báo tiếp theo trên web Phòng Đào tạo (https://daa.ctu.edu.vn/) về thông tin tốt nghiệp.

 Xem chi tiết kế hoạch xét và phát bằng tốt nghiệp năm 2022

 Mẫu thanh toán ra trường

Seminar                                 Email     

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
  KHOA NÔNG NGHIỆP - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.   
Điện thoại: +84 0292 3831166 - +84 0292 3830814.
Email: knnghiep@ctu.edu.vn;   Facebook