CTU       English

Thông báo kế hoạch xét và phát bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2022.

   SV có nhu cầu được xét tốt nghiệp vui lòng xem và thực hiện các bước như sau:

   1. SV có nhu cầu xét tốt nghiệp đăng ký xét tốt nghiệp trên hệ thống (https://htql.ctu.edu.vn/đến hết ngày 31/5/2022 (SV đăng ký trễ sẽ không được xét tốt nghiệp).

   2. SV có nhu cầu nộp chứng chỉ (anh văn, tin học,....) để tốt nghiệp vui lòng liên hệ đơn vị quản lý ngành (ĐVQLN) để được hướng dẫn và nộp đơn chậm nhất đến hết ngày 25/5/2022 (ví dụ: SV Khoa Luật thì liên hệ Văn phòng Khoa Luật để nộp).

   3. ĐVQLN tổng hợp các đơn xét miễn, điều chỉnh điểm I,…nếu có gửi Phòng Đào tạo đến hết ngày 27/5/2022. Phòng Đào tạo sẽ cập nhật điểm cho SV chậm nhất đến hết ngày 03/6/2022.

   4. Phòng Đào tạo xét tốt nghiệp, thông báo kết quả xét dự kiến và SV chọn không tích lũy các học phần tích lũy dư (nếu có) từ 01-08/6/2022.

   5. Phòng Đào tạo lập và công bố quyết định công nhận tốt nghiệp từ ngày 21-24/6/2022.

   6. SV liên hệ ĐVQLN nhận quyết định tốt nghiệp từ 05-15/7/2022.

   7. SV liên hệ Phòng Đào tạo nhận Bằng tốt nghiệp (SV cần xuất trình QĐ tốt nghiệp và chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc giấy tờ có ảnh) và SV liên hệ nhận bảng Phụ lục văn bằng tốt nghiệp đại học tại ĐVQLN từ 27/7 - 31/8/2022.

   Các thông tin liên quan đến việc xét tốt nghiệp vui lòng liên hệ: Huỳnh Văn Tú, email: vantu@ctu.edu.vn để được giải đáp./.

 Xem chi tiết kế hoạch xét và phát bằng tốt nghiệp năm 2022

   Mẫu thanh toán ra trường

Seminar                                 Email     

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
  KHOA NÔNG NGHIỆP - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.   
Điện thoại: +84 0292 3831166 - +84 0292 3830814.
Email: knnghiep@ctu.edu.vn;   Facebook