CTU          English

 •  
  Bộ phận giáo vụ Khoa xin thông báo một số nội dung cần lưu ý về đánh giá học phần học kỳ 3, năm học 2021-2022 như sau:
  - Để thực hiện phòng chống dịch Covid, kính đề nghị quý Thầy (Cô) thông báo sinh viên đi thi phải đeo khẩu trang.
  - Ngày kết thúc nhập điểm học phần học kỳ 3, năm học 2021 - 2022 là: 
  - Kết quả đánh giá học phần gửi cho VPK (Quang Dũng) bao gồm:
    + 02 bản in bảng điểm.
    + Bài thi + đề thi + đáp án:  đề thi và đáp án đựng chung với túi bài thi, Thầy (Cô) tự niêm phong túi bài trước khi bàn giao cho VPK.

       Seminar                      Email     

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
  TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.   
Điện thoại: +84 0292 3831166 - +84 0292 3830985.
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook