Khoa Nông nghiệp tổ chức buổi họp mặt  đầu năm 2022 về đào tạo trình độ tiến sĩ.
Thời gian: 8 giờ 30 ngày 03/03/2022 (thứ năm)

Địa điểm: Hội trường B007 Khoa Nông nghiệp

NỘI DUNG
-------------------                        
Ngày  03 tháng 03 năm 2022
8 giờ 30 – 8 giờ 40: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
8 giờ 40 – 9 giờ: Báo cáo tóm tắt tình hình đào tạo NCS tại Khoa Nông nghiệp
9 giờ  – 9 giờ 30: Ý kiến của Thầy/Cô hướng dẫn NCS và NCS về việc quản lý, học tập và giảng dạy trình độ Tiến sĩ của các Ngành.
9 giờ 3010 giờ 30: Thảo luận
10 giờ 30 – 10 giờ 45: Phát biểu của Đảng ủy và Ban chủ nhiệm Khoa
10 giờ 45 – 11 giờ 00: Tổng kết                                     
                                                    BAN TỔ CHỨC
8149129
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
5443
49051
318784
8149129

Liên hệ

BỘ MÔN SINH LÝ - SINH HÓA

Khoa Nông Nghiệp - Đại học Cần Thơ

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Số điện thoại: 0292 3872 067

Email: bmslshknn@ctu.edu.vn