LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

Họ và Tên: NGUYỄN VĂN ÂY, Ph.D.

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 22/10/1980

Nơi sinh: Trung Nhứt – Thốt Nốt – Cần Thơ

Đơn vị công tác: Bm Sinh lý - Sinh hóa, Khoa Nông nghiệp, Trường ĐH Cần Thơ.

Phòng làm việc: C113-Bộ môn Sinh lý - Sinh hóa

Chức danh:  Giảng viên chính

Chuyên môn: Công nghệ Sinh học

Điện thoại & fax:

- Di động:     091.9613001

- Cơ quan:    0292.3872067

- Fax:            0292.3830814

E-mail: nvay@ctu.edu.vn

Ngoại ngữ:

- Tiếng Anh

- Tiếng Mông Cổ

Quá trình học tập:

Tên trường

Thời gian học

Chuyên ngành

Chứng chỉ và bằng cấp

Mongolian University of Life Sciences

2014 - 2017

Công nghệ Sinh học

Tiến sĩ

Trường Đại Học Cần Thơ

2007 - 2010

Công nghệ Sinh học

Thạc sĩ

Trường Đại Học Cần Thơ

2001 - 2005

Công nghệ Sinh học

Cử nhân

Trường THPT Thốt Nốt

1997 - 2000

Phổ Thông

Bằng Tốt Nghiệp

Quá trình công tác:

Tên cơ quan

Thời gian

Chức vụ/Chức danh

Công việc

Bm Sinh lý - Sinh hóa, Khoa Nông nghiệp, Trường ĐH Cần Thơ

2020 - nay

Giảng viên chính

Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Bm Sinh lý - Sinh hóa, Khoa Nông nghiệp, Trường ĐH Cần Thơ

2011 - 2019

Giảng viên

Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Bm Sinh lý - Sinh hóa, Khoa Nông nghiệp, Trường ĐH Cần Thơ

2006 - 2010

Nghiên cứu viên

Nghiên cứu và tham gia tập sự giảng dạy

Các hoạt động nghiên cứu và dự án tham gia gần đây:

Chương trình/Đề tài

Nhà tài trợ

“Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến trong bảo quản, chế biến nông thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long” thực hiện từ năm 2020. (Thư ký)

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phân tích hàm lượng dược chất và khảo sát hoạt tính chống oxy hóa và kháng viêm của dịch trích cây mã đề (Plantago sp.). (Chủ trì)

Trường Đại học Cần Thơ

Quy trình cứu phôi lai giữa hai loài đậu nành (Glycine max X Glycine mekongensis). (Chủ trì)

Trường Đại học Cần Thơ

Xác định khả năng gây đột biến giống hoa lan cắt cành (Dendrobium sp.) bằng colchicine và tia gamma. (Tham gia)

Trường Đại học Cần Thơ

Ứng dụng kỹ thuật RT-PCR và phương pháp cấy mô cải tiến để tuyển chọn và nhân nhanh giống khóm ‘Queen’ sạch bệnh héo khô đầu lá. (Tham gia)

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cải thiện sản xuất một số loại hoa truyền thống và triển vọng ở Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp. (Tham gia)

Sở KH&CN tỉnh Đồng Tháp

Nghiên cứu chọn tạo giống mè (Sesamum indicum L.) chống chịu mặn cho vùng ĐBSCL. (Chủ trì)

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực nghiên cứu đang quan tâm:

- Sinh lý thực vật

- Sinh hóa học

- Nuôi cấy mô và tế bào thực vât.

- Chất điều hòa sinh trưởng thực vật

- Công nghệ sinh học trong sạch hoá nguồn gene thực vật

- Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo các giống cây trồng.

Xuất bản phẩm phục vụ đào tạo đại học và sau đại học:

STT

Tên sách

Loại sách

Nhà xuất bản và năm xuất bản

Chủ biên hoặc tham gia

1

Nuôi cấy mô thực vật: Nguyên lý và Thực hành

Sách hướng dẫn

NXB ĐH Cần Thơ, 2019

Chủ biên

 

Tài liệu đã xuất bản và công trình nghiên cứu:

* Tiếng Anh

 1. Do Tan Khang, Huynh Thi Nhung, Nguyen Pham Anh Thi, Tran Thanh Men, Nguyen Trong Tuan and Nguyen Van Ay. 2019. Phytotoxic Effects of Aqueous Extracts from Mimosa pigra on barnyardgrass (Echinochloa crus-galli). International Journal of Agriculture and Biological Sciences - ISSN (2522-6584): 66-71.
 2. V. Ay, D.T. Khang, K. Altantsetseg, O. Baatartsogt and V. Enkhchimeg. 2018. ITS1 locus: a major determinant of genetic diversity of Plantago spp. (Plantaginaceae). Pak. J. Bot., 50(1): 67-71.
 3. V. Ay, M.V.Duy, O.Baatartsogt, Kh.Altantsetseg and V.Enkhchimeg. 2017. Propagation of Plantago asiatica L. by plant tissue culture technique. Vietnam J.Agri.Sci. 2017, Vol. 15, No. 3: 282 – 289.
 4. Nguyen Van Ay, Mai Vu Duy, Do Tan Khang, Bui Nhi Binh, Khajidusren Altantsetseg, Oyungerel Baatartsogt, Vanjidorj Enkhchimeg. 2017. Comparative analysis on aucubin content in different ecotyes of plantain plant (Plantago). An Giang University Journal of Science – 2017, Vol. 5 (2), 9 – 18.
 5. V. Ay, Kh. Altantsetseg, V. Enkhchimeg and O. Baatartsogt. 2017. Anti-cancer effect of Plantago depressa ethanolic extract in B16F10 skin cancer cells. Mong.J.Agric.Sci. (2017) Vol.21 (02): 29-34.
 6. V. Ay, Kh. Altantsetseg, V. Enkhchimeg and O. Baatartsogt. 2017. Anti-inflammatory effect of plantago sp ethanolic extract in murine RAW264.7 macrophage cells. Mong.J.Agric.Sci. (2017) Vol.21 (02): 35-42.
 7. V. Ay, M.V.Duy, O.Baatartsogt, Kh.Altantsetseg and V.Enkhchimeg. 2016. Plant regeneration of kamchatic plantain (Plantago camtschatica Link) through callus induction. Mongolian Journal of Agricultural Sciences. Vol.19 (03): 41-48.

* Tiếng Việt

 1. Nguyễn Văn Ây, Nguyễn Thị Quới Trâm, Đỗ Tấn Khang và Trần Thanh Mến. 2019. Ảnh hưởng của điều kiện ánh sáng và thời gian sinh trưởng lên hàm lượng một số hợp chất trong cây mã đề (Plantago major). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(5A): 66-73.
 2. Trần Thanh Mến, Nguyễn Đình Hải Yến, Nguyễn Văn Ây, Sầm Hải Lý, Đỗ Tấn Khang. 2018. Khảo sát hoạt tính kháng cỏ của bột nghiền từ cây bồ công anh (Hypochaetis radicata). Tạp chí Sinh học. Vol.40(2se): 83-87.
 3. Nguyễn Văn Ây, Lê Văn Hòa, Mai Văn Trầm và Trần Duy Bình. Nhân giống cây bằng lăng nhiều hoa (Lagerstroemia floribundaJack) bằng kỹ thuật nuôi cấy mô. 2014. Tạp chí khoa học Đại Học Cần Thơ, Số 31, trang 64-70.
 4. Lê Văn Bé, T.V. Trưa, V. Ây, N.T. Thiện. 2014. Hiệu quả sử dụng bóng đèn compact trong việc xử lý ra hoa Thanh long (Hylocereus undatus). Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn. 2(3/2014): 19-23.
 5. Nguyễn Văn Ây, Thái Lê Tường Vy, Trần Duy Bình, Lê Kim Yến và Hoàng Thị Kiều Khanh. Nhân giống cây thủy xương bồ (Acorus calamus) bằng kỹ thuật nuôi cấy mô. 2013. Tạp chí khoa học Đại Học Cần Thơ, Số 28, trang 96-102.
 6. Nguyễn Văn Ây. Nhân giống cây Vạn Niên Tùng (Podocarpus chinensis) và cây Hồng Lộc (Syzygium oleinum) bằng phương pháp giâm cành. Kỷ yếu Hội nghị Khoa Học ‘’Phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hâu”, Khoa Nông Nghiệp, Đại Học Cần Thơ. 2012. NXB Nông Nghiệp, trang 230-238.
 7. Lê Văn Hòa, Nguyễn Văn Ây và Phan Thị Ánh Nguyệt. Sự tạo phôi soma và tái sinh chồi tre Rồng (Dendrocalamus giganteus ex Munro) từ lớp mỏng tế bào của thân chồi non in vitro. 2012. Tạp chí khoa học Đại Học Cần Thơ, Số 21b, trang 68-77.
 8. Lê Văn Hòa, Nguyễn Văn Ây và Nguyễn Thị Thuở. 2010. Nhân giống cây hoa hồng nhung (Rosa chinensis cv. Nhung) bằng kỹ thuật nuôi cấy mô. Hội nghị Công nghê Sinh học toàn quốc lần thứ 1. NXB Khoa học Kỹ Thuật, trang 241-246.
 9. Mai Văn Trầm, Nguyễn Văn Ây và Lê Văn Hòa. Nhân giống cây hoa hồng Nhung (Rosa chinensis cv. Nhung) bằng phương pháp giâm cành. Kỷ yếu Hội nghị Khoa Học “Phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với sự biến đổi khí hậu”. 2010. NXB Nông Nghiệp, trang 307-316.
 10. Nguyễn Văn Ây và Lê Văn Hòa. Nhân giống cây tre rồng (Dendrocalamus giganteus Wallich ex Munro) bằng kỹ thuật nuôi cấy mô. Kỷ yếu Hội nghị Khoa Học “Phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với sự biến đổi khí hậu”. 2010. NXB Nông Nghiệp, trang 298-306.
 11. Lê Văn Hòa, Nguyễn Văn Ây và Nguyễn Thị Thuở. Vi nhân giống cây hoa hồng Nhung (Rosa chinensis cv. Nhung). Tuyển tập Hội nghị Công Nghệ Sinh Học Toàn Quốc khu vực phía Nam. 2010. NXB Khoa Học Kỹ Thuật, trang 241-246.
 12. Lê Văn Hòa, Nguyễn Văn Ây, Nguyễn Thị Kim Chung, Ngô Thị Phương Dung và Trang Ngọc Diệp. Nhân giống cây gấc (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.) bằng kỹ thuật nuôi cấy mô. 2009. Tạp chí khoa học Đại Học Cần Thơ, Số 11, trang 163-172.
 13. Phan Văn Mãi, Phan Thị Thuỷ Ngân, Nguyễn Văn Ây, Nguyễn Quốc Hội và Lê Văn Hòa. Vi nhân giống khóm Queen (Ananas comosus (L.) Merr) bằng kỹ thuật bình phản ứng sinh học. Hội nghị KH “Cây ăn trái quan trọng ở Đồng Bằng Sông Cửu Long”. 2008. NXB Nông nghiệp, trang 277-284.
 14. Lê Văn Hòa, Dương Thị Minh Phụng, Nguyễn Quốc Hội và Nguyễn Văn Ây. Khả năng gây đột biến nhân tạo hoa lan cắt cành Dendrobium (Dendrobium udomsri) bằng tia gamma. Kỷ yếu Hội nghị KH “Công nghệ sinh học TV trong công tác nhân giống và chọn tạo giống hoa. 2007. NXB Nông nghiệp, trang 175-188.
11377866
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
10348
31174
413683
11377866

Liên hệ

KHOA SINH LÝ - SINH HÓA

Trường Nông Nghiệp - Đại học Cần Thơ

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Số điện thoại: 0292 3872 067

Email: bmslshknn@ctu.edu.vn